Ban công bố lời Chúa
Ban công bố lời Chúa
/ 1884 / Đoàn Thể
Vị trưởng ban công bố Lời Chúa nhiệm kỳ 2015-2019 Danh sách Ban đại diện 1/Ô.Stêphanô Nguyễn Văn Bao, Trưởng ban 2/Ô.Gioan Nguyễn Thanh Toàn, Phó ban Ban công bố Lời Chúa được thành lập vào tháng 6.2014, do quyết định của cha chánh xứ Vincentê. ...
Ban Khánh tiết
Ban Khánh tiết
/ 2413 / Đoàn Thể
Ban đại diện Ban Khánh tiết nhiệm kỳ 2015-2019 Danh sách Ban đại diện 1/Ô.Luca Nguyễn Văn Nghĩa, Trưởng ban 2/Ô.Giuse Hoàng Minh Hàm, Phó ban Ban Khánh tiết được thành lập vào tháng 6.2014, do quyết định của cha chánh xứ Vincentê Mục đích và ý ...
Ban cây xanh
Ban cây xanh
/ 1653 / Đoàn Thể
Ban đại diện Ban cây xanh nhiệm kỳ 2015-2019 Danh sách Ban đại diện 1/Ô.Giuse Vũ Đình Khả, Trưởng ban 2/Bà Anê Nguyễn Ngọc Hiền, Phó ban 3/Bà Maria Trịnh Thịnh Vượng, Thủ quỹ Ban cây xanh được thành lập vào năm 2014, với mục đích gìn giữ và ...
Ban Truyền thông
Ban Truyền thông
/ 1728 / Đoàn Thể
Ban đại diện Ban Truyền thông giáo xứ nhiệm kỳ 2015-2019 Danh sách Ban đại diện 1/Anh Phêrô Nguyễn Văn Nam, Trưởng ban 2/Anh Giuse Đỗ Minh Phong, Phó ban 3/Chị Matta Nguyễn Thanh Thi Thư, Thư ký 4/Ô.Antôn Nguyễn Mạnh Cường, Thủ quỹ Ban Truyền thông ...
Ban Giáo lý thiếu nhi
Ban Giáo lý thiếu nhi
/ 3802 / Đoàn Thể
Ban Giáo lý Thiếu Nhi giáo xứ Vườn Xoài   Ban đại diện Giáo lý thiếu nhi nhiệm kỳ 2015-2019 Danh sách Ban đại diện 1/Anh Martinô Nguyễn Thế Duy, Trưởng ban 2/Chị Maria Phạm Ánh Nguyệt, Phó ban 3/Chị Maira Nguyễn Thị Thanh Tâm, Thư ký 4/Bà ...
Nhóm Legio Mariae-Đức Mẹ Sầu Bi
Nhóm Legio Mariae-Đức Mẹ Sầu Bi
/ 3979 / Đoàn Thể
HÌNH BAN ĐẠI DIỆN  Ban đại diện Legio Mariae Đức Mẹ Sầu Bi nhiệm kỳ 2015-2019 Danh sách Ban đại diện 1/Bà Anna Nguyễn Thị Hiên, Trưởng tiểu đội 2/Bà Anna Trần Thúy Lang, Phó tiểu đội 3/Bà Anna Trần Thị Kim Loan, Thư ký 4/Bà Maria Nguyễn Thị ...
Nhóm Kinh Thánh-Cầu Nguyện
Nhóm Kinh Thánh-Cầu Nguyện
/ 4108 / Đoàn Thể
Ban đại diện nhóm Kinh thánh và cầu nguyện nhiệm kỳ 2015-2019 Danh sách Ban đại diện 1/Ô.Gioan bt Maria Nguyễn Đức Hòa, Trưởng nhóm 2/Bà Matta Nguyễn Thị Huệ, phó nhóm 3/Bà Catarina Dương Thị Ngọc Ánh, Thủ quỹ kiêm thư ký     Ngày ...
Huynh Đoàn Đa Minh
Huynh Đoàn Đa Minh
/ 2721 / Đoàn Thể
Ban đại diện Huynh đoàn Đaminh nhiệm kỳ 2015-2019 Danh sách Ban đại diện 1/Bà Maria Hà Thị Uyên Như, Đoàn trưởng 2/Bà Têrêsa Trần Thị Bạch Tuyết, Đoàn phó 3/Ô.Vincentê Phạm Đình Tín, Thư ký 4/Cô Matta Nguyễn Thị Kim Nga, Thủ quỹ 5/Bà Anna Nguyễn ...
Ban Thăm Viếng Bệnh Nhân
Ban Thăm Viếng Bệnh Nhân
/ 1991 / Đoàn Thể
  Ban đại diện Ban thăm viếng bệnh nhân nhiệm kỳ 2015-2019   Danh sách Ban đại diện 1/Ô.Vincentê Phạm Đình Tín, Trưởng ban 2/Bà Anna Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó ban 3/Ô.Phao lô Nguyễn Văn Đức, Tông đồ bác ái 4/Bà Maria Hà Thị Uyên Như, ...
Nhóm Legio Mariae-Trinh Nữ vương
Nhóm Legio Mariae-Trinh Nữ vương
/ 2394 / Đoàn Thể
Ban đại diện Legio Mariae Trinh Nữ Vương nhiệm kỳ 2015-2019 Danh sách Ban đại diện 1/Bà Têrêsa Phạm Thị Liên Hương, Trưởng tiểu đội 2/Bà Maria Hà Thị Thanh Xuân, Phó tiểu đội 3/Bà Maria Nguyễn Thị Cúc, Thư ký 4/Bà Maria Vũ Thị Cúc, Thủ quỹ Ngày ...
Hội Dòng Ba Cát Minh
Hội Dòng Ba Cát Minh
/ 3132 / Đoàn Thể
Hình Ban đại diện nhiệm kỳ 2015-2019 Danh sách Ban đại diện 1/Cô Maria Nguyễn Thị Diện, Hội trưởng 2/Bà Tê rê sa Phạm Thị Liên Hương, Hội phó 3/Bà Maria Nguyễn Thị Kim Liên, Thư ký 4/Bà Maria Trần Thị Kim Hồng, Thủ quỹ     Ngày ...
Cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa
Cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa
/ 2666 / Đoàn Thể
Ban đại diện cộng đoàn LCTX nhiệm kỳ 2015-2019 Danh sách Ban đại diện 1/Chị Catarina Đỗ Thị Thủy Tiên, Nhóm trưởng 2/Bà Maria Nguyễn Thị Thịnh, Nhóm phó 3/Bà Matta Ngô Thị Thảo, Thư ký 4/Chị Cecilia Trần Thị Kim Tuyến, Thủ quỹ Năm thành lập: Sau ...
Ban Caritas giáo xứ
Ban Caritas giáo xứ
/ 1992 / Đoàn Thể
HÌNH BAN ĐẠI DIỆN  Hình Ban đại diện nhiệm kỳ 2015-2019 Danh sách Ban đại diện 1/Bà Maria Phạm Thanh Thủy, Trưởng ban 2/Bà Rosa Cao Thị Thêu, Phó nội vụ 3/Bà Têrêsa Maria Trần Ngọc Anh, Phó ngoại vụ 4/Chị Têrêsa Nguyễn Thị Liên, kế toán 5/Nữ ...
Ban Lễ Sinh
Ban Lễ Sinh
/ 2552 / Đoàn Thể
HÌNH BAN ĐẠI DIỆN HIỆN NAY  Bổn mạng :Thánh Dominico Savio  Ngày kính lễ : 12/06  Danh sách Ban điều hành:   1/Anh Giuse Lê Danh Bạch- Trưởng ban   2/Anh Giuse Phạm Nguyễn Minh Quang- UV Phụng ...
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
/ 3096 / Đoàn Thể
HÌNH BAN ĐẠI DIỆN Ban đại diện Các Bà Mẹ Công giáo giáo xứ nhiệm kỳ 2015-2019 Danh sách Ban đại diện 1/Bà Têrêsa Vũ Thị Cẩm Tú, Hội trưởng 2/Bà Maria Nguyễn Thị Kim Toàn, Phó nội vụ 3/Bà Maria Hoàng Thị Nan, Phó ngoại vụ 4/Bà Matta Ngô Thị Thảo, ...
Hội Gia Trưởng
Hội Gia Trưởng
/ 4197 / Đoàn Thể
Ban Đại diện Cộng đoàn Gia trưởng Ban đại diện Hội Gia trưởng nhiệm kỳ 2015-2019 Danh sách Ban đại diện 1/Ô.Gioan Nguyễn Văn Tiến, Hội trưởng 2/Ô.Phanxicô Xaviê Trần Liêm Uyển, Hội phó 3/Ô.Luca Nguyễn Văn Nghĩa, Thư ký 4/Ô.Phêrô Nguyễn Thành Long, ...
Nhóm Thừa Tác Viên
Nhóm Thừa Tác Viên
/ 1950 / Đoàn Thể
Ban Thừa Tác viên ngoại lệ giáo xứ   Ngày thành lập : Bổn mạng : Lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Ngày kính lễ : theo lịch Phụng vụ  Mục đích: Các thừa tác viên Thánh Thể giúp phân phát Mình Thánh trong Thánh Lễ và mang cho bệnh ...