26/09/2013
1362
Nhóm Thừa Tác Viên
Ban Thừa Tác viên ngoại lệ giáo xứ
 
Ngày thành lập :
Bổn mạng : Lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa
Ngày kính lễ : theo lịch Phụng vụ 
Mục đích: Các thừa tác viên Thánh Thể giúp phân phát Mình Thánh trong Thánh Lễ và mang cho bệnh nhân hoặc người già cả không thể đến nhà thờ được Giáo Hội đặt một số điều kiện trong việc cắt đặt các thừa tác viên Thánh Thể: phải là những người đã chịu các bí tích khai tâm (Rửa tội, Thêm sức, Thánh Thể), đã gia nhập Giáo Hội ít là một năm, sống đạo tích cực, thuộc một giáo xứ, đã được huấn luyện và sẵn sàng phục vụ cộng đoàn khi cần.
Danh sách Ban Đại diện
1/Ô.Gioan Baotixita Lê Hồng Vĩnh- Trưởng ban
2/Ô.Giuse Nguyễn Đình Đông
3/Ô.Đaminh Đỗ Hữu Minh

 
Bổn mạng năm 2013


Trao ban thừa tác vụ ngoại lệ trao Mình Thánh Chúa 2013


Bổn Mạng Thừa Tác Viên 9-6-2012