Giáo xứ Vườn Xoài

Được bình an
Thứ Tư sau Chúa Nhật II Mùa Vọng Lời Chúa:  Mt 11,28-30 28 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. 29 Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu ...
Khai mạc Tuần tĩnh tâm Mùa Vọng 2014
WGPSG -- Để chuẩn bị tâm hồn bước vào Mùa Vọng 2014, giáo xứ Vườn Xoài đã bắt đầu Tuần tĩnh tâm cho mọi giới. Trong phần khai mạc tĩnh tâm đầu tiên dành cho giới Lão niên và giới Trung niên vào lúc 19g00 thứ Hai, ngày 1/12/2014, cha chánh xứ ...
Tông thư của Đức Thánh Cha Phanxicô
Các Người Thánh Hiến Nam Nữ thân mến, Cha viết cho Các Con trong tư cách là Người Kế Vị Thánh Phêrô, là Người mà Chúa Giêsu đã trao phó nhiệm vụ làm kiên vững anh em của mình trong đức tin (xem Lc22, 32), và Cha viết cho Các Con như người Anh ...
Gia đình tình thương Tê-Phan
Năm Thành lập: Gia đình tình thương Tê-Phan do ông Piô X Hoàng Văn Bình  thành lập vào ngày 10/7/1985 Bổn mạng: 1/Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, ngày kính: 1/10 2/Thánh Phanxicô khó nghèo, ngày kính: ...