Giáo xứ Vườn Xoài

CHÚA NHẬT VIII PS NĂM A - CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
Bài đọc 1: Cv 2, 1-11 Ai nấy đều được đầy tràn ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng. Bài trích sách Công vụ Tông Đồ. 1 Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, 2 bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như ...
DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BAN THƯỜNG VỤ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ
THÔNG BÁO (V/v: Bầu cử Ban Thường Vụ - Hội đồng mục vụ giáo xứ nhiệm kỳ mới) Kính mời cộng đoàn theo dõi danh sách Ứng cử viên Ban Thường vụ Hội đồng mục vụ giáo xứ nhiệm kỳ mới 2024 - 2028. Và xin cộng đoàn suy nghĩ và cầu nguyện để chọn lựa 05 vị ...
THƯỢNG HỘI ĐỒNG VỀ HIỆP HÀNH LÀ GÌ ?
ĐỨC HỒNG Y MARIO GRECH NÓI VỀ THƯỢNG HỘI ĐỒNG: CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ Andreas Thonhauser WHĐ (26.05.2023) – Hôm 22.05.2023, Đức Hồng y Mario Grech, Tổng thư ký Thượng Hội Đồng Giám mục đã dành cho đài EWTN cuộc phỏng vấn ...
Cộng đoàn Mến Thánh Giá-Đà Lạt
Dòng Mến Thánh Giá-Đà Lạt, Cộng đoàn Hoàng Anh Bổn mạng: Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu Ngày kính: 1/10 Sứ vụ: làm việc truyền giáo bằng chính đời sống của mình Tổng số nữ tu: có 38 soeur và 20 em sinh viên (tập tu) Soeur Bề trên:  Sr.Maria Nguyễn ...