23/10/2013
12082
Tu Hội Thiên Phúc
Thánh bổn mạng
-Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, ngày 6/4
-Thánh Giuse lao động, ngày 1/5
-Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, ngày 1/10
Cha phụ trách: Lm Đaminh Phaolô Đoàn Đức Hạnh
Linh đạo
Sống tinh thần Giáo hội sơ khai, theo Tám Mối Phúc thật như Thánh Giuse người công chính chuyên cần lao động. Như Thánh Têrêsa Hài Đồng đơn sơ, nhiệt tình, yêu mến Chúa và tha nhân: “Trong lòng Giáo hội tôi sẽ là tình yêu”. Và như Thánh tử đạo Phaolô Lê Bảo Tịnh sống khiêm tốn thánh thiện
Ơn gọi, sứ mạng
Chuyên chăm cầu nguyện, lao động, phục vụ
Mục tiêu
Hướng tới hạnh phúc toàn diện của con người
Hoạt động
-Các anh chị của Tu Hội cam kết sống vĩnh viễn trong Tu Hội. Thể hiện đời sống cầu nguyện qua các giờ kinh Phụng vụ, chầu Thánh Thể mỗi ngày một giờ
-Tham gia các công tác từ thiện, xã hội trong Giáo phận, trong giáo xứ và khu giáo
Địa chỉ: Gia đình Thiên Phúc số 48/55 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú Nhuận, TP HCM (khu giáo Thánh Tịnh)
Điện thoại: 38451171