07/05/2023
869

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH – Năm A

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 14,1-12)
Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?” Đức Giê-su đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.” (Ga 14:5-6)
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su khẳng định rằng Ngài là Đấng Cứu Độ duy nhất và phổ quát của nhân loại bởi vì Ngài chính là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống.
Chúa Giê-su là Con Đường duy nhất dẫn đến với Chúa Cha vì Ngài là Con Một Yêu Dấu của Chúa Cha và nên một với Người (Ga 13:30). Nơi Chúa Giê-su, một Thiên Chúa vô hình đã trở nên hữu hình và ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế để đồng hành, dẫn dắt, và bổ sức cho chúng ta trên hành trình về Quê Trời. Vì là người thật và là Thiên Chúa thật, Chúa Giê-su hoàn toàn có tư cách và khả năng gánh tội và đền tội thay cho nhân loại và giao hòa con người với Thiên Chúa.
Chúa Giê-su là Sự Thật vì qua Ngài chúng ta nhận biết sự thật về chính mình và về Thiên Chúa. Qua Chúa Giê-su chúng ta thật có phúc khi có Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương. Chính sự thật trọng đại này đã giải thoát chúng ta khỏi những trói buộc của quá khứ và tội lỗi, khỏi sự dữ và sự ác ngỏ hầu chúng ta được sống trong tự do và ân sủng của Thiên Chúa.
Chúa Giê-su là Sự Sống vì Ngài là Ngôi Lời của Thiên Chúa là cội nguồn sự sống của mọi thụ tạo. Hơn thế nữa, mọi hành động của Chúa Giê-su khi sống nơi dương thế đều đem lại sự sống về mặt thể lý cũng như tâm hồn. Cao trọng hơn cả là sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-su đã chiến thắng sự chết gây ra bởi tội lỗi và phục hồi sự sống vĩnh cửu đã bị đánh mất khi Nguyên Tổ phạm tội bất tuân.
Sau khi về trời, Chúa Giê-su còn ban Chúa Thánh Thần đến đổi mới và gia tăng sức sống cho Giáo Hội để Giáo Hội tiếp tục làm chứng cho Ngài và tiếp nối sứ vụ yêu thương còn dang dỡ của Ngài. Chính nhờ đời sống chứng tá của Giáo Hội sơ khai mà Lời Chúa được loan truyền đi khắp nơi từ Giê-ru-sa-lem đến tận cùng trái đất.
Là Ki-tô hữu, mỗi người chúng ta cần ý thức sứ mạng làm chứng cho Chúa Giê-su Đấng Cứu Độ duy nhất và phổ quát của nhân loại. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tìm cách phủ nhận hay loại trừ các tôn giáo khác bởi lẽ ở một mức độ nào đó ơn cứu độ đang hiện diện nơi các giá trị Tin Mừng mà họ đang sống dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Cánh làm chứng hữu hiệu nhất là chính những kinh nghiệm được cứu độ của mỗi người khi ta chọn Chúa Giê-su làm lẽ sống và bước theo Ngài trên con đường tình yêu.
 
“Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi vui trọn đời.
Mãi mãi đem tình yêu này hiến dâng cho tình yêu.”
Bài chia sẻ Tin Mừng của Lm. Thắng Nguyễn, MSC