Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 22 tháng 11 năm 2020
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 22 tháng 11 năm 2020
/ 1350 / Thông báo
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ Chúa nhật, ngày 22 tháng 11 năm 2020 __________________  1/ Chúa nhật hôm nay, ngày 22 tháng 11, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho ca đoàn Cecilia nhân dịp mừng bổn mạng. Thánh lễ tạ ơn sẽ được cử hành vào lúc ...
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 08 tháng 11 năm 2020
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 08 tháng 11 năm 2020
/ 1337 / Thông báo
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ Chúa nhật, ngày 08 tháng 11 năm 2020 ____________  1/ Kính thưa quý ông bà anh chị em, vào thánh lễ chiều 17g30, ngày 13 tháng 11 giáo xứ sẽ có giờ Tĩnh tâm cộng đoàn nhằm chuẩn bị mừng đại lễ Các Thánh Tử đạo ...
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 01 tháng 11 năm 2020
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 01 tháng 11 năm 2020
/ 1288 / Thông báo
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ Chúa nhật, ngày 01 tháng 11 năm 2020 ______________  1/ Thứ Hai, ngày 02 tháng 11, cầu nguyện cho Các Đẳng linh hồn, giáo xứ có cử hành thánh lễ tại Đất Thánh giáo xứ vào lúc 6g30. Giáo xứ có tổ chức 1 xe 45 ...
Chương trình Lễ các Thánh Nam Nữ Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời
Chương trình Lễ các Thánh Nam Nữ  Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời
/ 251 / Thông báo
Chương trình Lễ các Thánh nam nữ, Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời • CHÚA NHẬT, NGÀY 01.11.2020 : LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ. Theo lịch phân công ngày Chúa Nhật. • THỨ HAI, NGÀY 02.11.2020 : LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI. Thánh lễ sáng 5 giơ ...
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 25 tháng 10 năm 2020
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 25 tháng 10 năm 2020
/ 1187 / Thông báo
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ Chúa nhật, ngày 25 tháng 10 năm 2020 ____________  1/ Kính thưa cộng đoàn, như chúng ta đã biết trên các phương tiện truyền thông đại chúng, liên tiếp các trận bão, lũ nguy hiểm đã gây thiệt hại nặng nề về con ...
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 18 tháng 10 năm 2020
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 18 tháng 10 năm 2020
/ 1073 / Thông báo
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ Chúa nhật, ngày 18 tháng 10 năm 2020 _____________  1/ Kính thưa cộng đoàn, Chúa nhật  hôm nay là Khánh nhật truyền giáo. Theo lời mời gọi của Tòa Giám mục, giáo xứ chúng ta sẽ đóng góp cho Quỹ Truyền giáo ...
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 11 tháng 10 năm 2020
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 11 tháng 10 năm 2020
/ 1084 / Thông báo
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ Chúa nhật, ngày 11 tháng 10 năm 2020 ____________  1/ Thứ Hai, ngày 12 tháng 10, kính Thánh Tử Đạo Việt Nam, Phêrô Lê Tùy. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng bà con trong giáo khu ...
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 04 tháng 10 năm 2020
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 04 tháng 10 năm 2020
/ 863 / Thông báo
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ Chúa nhật, ngày 04 tháng 10 năm 2020 ____________  1/ Thứ Hai, ngày 05 tháng 10, kính Thánh nữ Faustina, bổn mạng Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót. Kính mời cộng đoàn, cách riêng hội viên Cộng đoàn tham dự đông đảo ...
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 27 tháng 09 năm 2020
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 27 tháng 09 năm 2020
/ 863 / Thông báo
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ Chúa nhật, ngày 27 tháng 09 năm 2020 _____________  1/ Thứ Ba, ngày 29 tháng 09, kính Thánh Thiên Thần Rafael, Gabriel và Micae, cách đặc biệt ca đoàn thiếu nhi đã chọn làm đấng cầu thay nguyện giúp. Thánh ...
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 20 tháng 09 năm 2020
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 20 tháng 09 năm 2020
/ 637 / Thông báo
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ Chúa nhật, ngày 20 tháng 09 năm 2020 ____________  1/ Chúa nhật hôm nay, ngày 20 tháng 09, giáo xứ sẽ khai giảng các lớp Giáo lý thiếu nhi. Thánh lễ tạ ơn và thánh hóa năm học Giáo lý mới sẽ được cử hành vào lúc ...
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 13 tháng 09 năm 2020
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 13 tháng 09 năm 2020
/ 563 / Thông báo
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ Chúa nhật, ngày 13 tháng 09 năm 2020 ___________ 1/ Kính thưa cộng đoàn, hiện nay giáo xứ chúng ta đang tiến hành việc kê khai nhân danh số giáo dân. Đây là công việc quan trọng nhằm đáp ứng các nhu cầu mục vụ của quý ...
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 01 tháng 08 năm 2020
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 01 tháng 08 năm 2020
/ 496 / Thông báo
THÔNG BÁO Kính thưa cộng đoàn, theo thông báo từ Tòa Giám mục và sự hướng dẫn cụ thể của cha chánh xứ về việc cử hành mục vụ và các sinh hoạt khác trong diễn biến phức tạp của dịch Cô Vít, giáo xứ tạm thời có những thay đổi sau: Kể từ thứ Bảy, ...
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 26 tháng 07 năm 2020
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 26 tháng 07 năm 2020
/ 406 / Thông báo
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ Chúa nhật, ngày 26 tháng 07 năm 2020 ______________ 1/ Thứ Ba, ngày 28 tháng 07, kính Thánh Tử đạo Việt Nam, Phêrô Đoàn Công Quý, bổn mạng giáo khu Thánh Quý. Kính mời cộng đoàn, cách riêng bà con trong giáo khu ...
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 12 tháng 07 năm 2020
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 12 tháng 07 năm 2020
/ 264 / Thông báo
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ Chúa nhật, ngày 12 tháng 07 năm 2020 _______________  1/ Thứ Hai, ngày 13 tháng 07, kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Thánh lễ sẽ được cử hành vào lúc 11g00. Kính mời cộng đoàn tham dự đông đảo và sốt sắng để qua ...
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 05 tháng 07 năm 2020
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 05 tháng 07 năm 2020
/ 395 / Thông báo
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ Chúa nhật, ngày 05 tháng 07 năm 2020 ____________  1/ Hôm nay, Chúa nhật, ngày 05 tháng 07, giáo xứ chúng ta sẽ hỗ trợ cho Quỹ tương trợ linh mục Tổng Giáo phận. Xin quý ông bà anh chị em rộng tay đóng góp để Giáo ...
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 28 tháng 06 năm 2020
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 28 tháng 06 năm 2020
/ 643 / Thông báo
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ Chúa nhật, ngày 28 tháng 06 năm 2020 ______________  1/ Thứ Ba, ngày 30 tháng 06, kỷ niệm 21 năm thụ phong linh mục của cha Chánh xứ. Thánh lễ tạ ơn sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn tham dự sốt sắng ...
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 21 tháng 06 năm 2020
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 21 tháng 06 năm 2020
/ 543 / Thông báo
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ Chúa nhật, ngày 21 tháng 06 năm 2020 _____________ 1/ Thứ Tư, ngày 24 tháng 06, mừng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, Bổn mạng ca đoàn Gioan Baotixita. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng ân ...
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 14 tháng 06 năm 2020
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 14 tháng 06 năm 2020
/ 474 / Thông báo
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ Chúa nhật, ngày 14 tháng 06 năm 2020 _______________  1/ Chúa nhật hôm nay, Giáo hội kính trọng thể lễ Mình và Máu Thánh Chúa, và nhân dịp này giáo xứ chúng ta vui mừng đón nhận 50 em thiếu nhi lãnh nhận bí tích ...
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 07 tháng 06 năm 2020
Thông tin sinh hoạt Giáo Xứ Chúa nhật, ngày 07 tháng 06 năm 2020
/ 419 / Thông báo
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ Chúa nhật, ngày 07 tháng 06 năm 2020 ____________  1/ Thứ Bảy, ngày 13 tháng 06, kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 11g00. Kính mời cộng đoàn tham dự đông đảo và sốt sắng để tỏ lòng con ...