11/11/2023
4034
Thông tin sinh hoạt giáo xứ, Chúa nhật ngày 12 tháng 11 năm 2023
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa nhật, ngày 12 tháng 11 năm 2023
------------------------ 

1/ Kính thưa cộng đoàn, theo lời mời gọi của Đức Tổng Giám mục Giuse, nhân ngày thế giới người nghèo. Vào tuần sau, giáo xứ chúng ta sẽ xin giỏ cho Quỹ CARITAS của Tổng Giáo phận. Kính mong cộng đoàn bớt chút chi tiêu để chung tay cho công việc bác ái của CARITAS Tổng Giáo phận

2/ Thứ Năm, ngày 16 tháng 11, giáo xứ có thánh lễ cầu cho các linh hồn an vị trong NHÀ HÀI CỐT. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 15g00. Kính mời cộng đoàn tham dự sốt sắng để cầu nguyện cho các linh hồn luôn được Chúa thương xót, thứ tha và dẫn về cõi Trời.