05/02/2024
864
Thông tin sinh hoạt giáo xứ, Chúa nhật ngày 04 tháng 02 năm 2024
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa nhật, ngày 04 tháng 2 năm 2024
--------------------------- 

1/ Thứ Hai, ngày 05 tháng 2, nhân dịp Tết Nguyên Đán, quý cha sẽ đi thăm và Chúc Tết các Giáo khu. Kính mời quý ông bà anh chị em tham dự đông đảo.

2/ Thứ Ba đầu tháng, ngày 06 tháng 2, cầu nguyện cho Hội Các Bà Mẹ Công Giáo. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng hội viên Các Bà Mẹ tham dự đông đảo và sốt sắng.

3/ Thứ Sáu, ngày 09 tháng 2 nhằm 30 Tết. Giáo xứ có 2 thánh lễ Giao Thừa lúc 18g và 20g. Kính mời cộng đoàn tham dự đông đảo và sốt sắng để tạ ơn Chúa trong năm cũ và dâng lên Chúa mọi sự trong năm mới Giáp Thìn.

4/ Thứ Bảy, ngày 10 tháng 2 nhằm Mùng Một Tết – CẦU BÌNH AN trong Năm mới. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 6g00. Kính mời cộng đoàn tham dự đông đảo và sốt sắng.
Lưu ý: theo truyền thống, sẽ có nghi thức chúc Tết cha chánh xứ và cha phó cùng toàn thể cộng đoàn.

5/ Chúa nhật, ngày 11 tháng 2 nhằm Mùng Hai Tết – KÍNH NHỚ TỔ TIÊN. Buổi sáng có 2 thánh lễ. Đặc biệt thánh lễ lúc 7g00 có nghi thức Chúc Thọ quý Cụ cao niên và mừng Tuổi quý cụ nhân dịp Xuân mới. Kính mời cộng đoàn, cách đặc biệt quý Cụ tham dự đông đảo.