31/03/2024
1429
Thông tin sinh hoạt giáo xứ, Chúa nhật ngày 31 tháng 03 năm 2024
THÔNG TIN SINH HOẠT GIÁO XỨ
Chúa nhật Phục Sinh, ngày 31 tháng 3 năm 2024
---------------------- 
1/ Thứ Ba đầu tháng, ngày 02 tháng 4, cầu nguyện cho Các Bà Mẹ Công Giáo. Thánh lễ sẽ được cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng quý hội viên CBMCG tham dự đông đảo và sốt sắng

2/ Thứ Tư đầu tháng, ngày 03 tháng 4, cầu nguyện cho Hội Gia trưởng. Kính mời cộng đoàn, cách riêng quý thành viên Gia trưởng tham dự đông đảo và sốt sắng 

3/ Thứ Năm đầu tháng, ngày 04 tháng 4, cầu nguyện cho Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót. Thánh lễ sẽ đuợc cử hành lúc 17g30. Kính mời cộng đoàn, cách riêng hội viên LCTX tham dự đông đảo và sốt sắng

4/ Thứ Sáu đầu tháng, ngày 05 tháng 4, cầu nguyện cho Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm. Kính mời cộng đoàn, cách riêng đoàn viên PTTT tham dự đông đảo và sốt sắng

5/ Thứ Bảy đầu tháng, ngày 06 tháng 4, giáo xứ có cử hành nghi thức Thanh Tẩy cho trẻ nhỏ. Kính mời quý phụ huynh có Con/ Em lãnh nhận bí tích xin mang Sổ Gia đình Công Giáo đăng ký tại văn phòng giáo xứ

- Trong thánh lễ vào lúc 18g00, Giáo khu Thánh Tịnh mừng kính Thánh Tử đạo Phaolô LÊ BẢO TỊNH, là bổn mạng giáo khu. Kính mời cộng đoàn, cách riêng bà con giáo khu tham dự đông đảo và sốt sắng.