08/05/2014
8360
VĂN PHÒNG GIÁO XỨ VƯỜN XOÀI
Địa chỉ: 413 Lê Văn Sỹ, P.12, Q.3
Điện Thoại: [028] 3846 7616
Email: giaoxuvuonxoai@gmail.com