16/09/2023
827
THÔNG BÁO
(V/v: Bầu cử Ban Thường Vụ - Hội đồng mục vụ giáo xứ nhiệm kỳ mới)
Kính mời cộng đoàn theo dõi danh sách Ứng cử viên Ban Thường vụ Hội đồng mục vụ giáo xứ nhiệm kỳ mới 2024 - 2028. Và xin cộng đoàn suy nghĩ và cầu nguyện để chọn lựa 05 vị trong danh sách này. Ngày bầu cử được ấn định là Chúa nhật, ngày 08/10/2023