Ca đoàn Gioan Baotixita (nhóm 1)
Ca đoàn Gioan Baotixita (nhóm 1)
/ 2716 / Ca Đoàn
Năm thành lập: 1976 Bổn mạng: Thánh Gioan Baotixita Ngày kính: 24/6 Danh sách Ban điều hành 1/Anh Giuse Lê Vân Sơn, Ca trưởng 2/Chị Perpetua Trần Kim Bắc, nhóm Trưởng kiêm thủ quỹ 3/Chị Maria Nguyễn Thị Lệ, nhóm phó kiêm thư ký Hoạt động Phụng ...
Ca đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm (nhóm 6)
Ca đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm (nhóm 6)
/ 3058 / Ca Đoàn
Ngày thành lập: 1977 Bổn mạng: Đức Mẹ Maria Vô nhiễm Nguyên tội Ngày kính: 8/12 Danh sách Ban điều hành 1/Anh Micae Đinh Dzoãn Kim, Ca trưởng 2/Anh Phanxicô Xaviê Trần Văn Hoàng Giang, Nhóm trưởng 3/Anh Gioan Baotixita Đinh Nam Huân, ủy viên kỷ ...
Ca Đoàn Don Bosco (nhóm 11)
Ca Đoàn Don Bosco (nhóm 11)
/ 2173 / Ca Đoàn
...
Ca đoàn Cecilia (nhóm 2)
Ca đoàn Cecilia (nhóm 2)
/ 2609 / Ca Đoàn
Ca đoàn Cecilia Năm thành lập: 1976 Bổn mạng: Thánh nữ Cecilia Ngày kính lễ: 22/11 Mục đích: Dùng lời ca, tiếng hát giúp mọi người cầu nguyện Danh sách ban điều hành: 1/Anh Antôn Nguyễn Thế Tuyền, Ca trưởng 2/Chị Đức Mẹ núi Carmêlô Lê Thị Tứ Quý, ...
Ca đoàn Chúa Hài Đồng Giêsu (nhóm 3)
Ca đoàn Chúa Hài Đồng Giêsu (nhóm 3)
/ 4971 / Ca Đoàn
Ngày thành lập: Bổn mạng: Chúa Giêsu Hài Đồng Ngày kính: 25/12 Danh sách Ban điều hành 1/Soeur Maria Phan Thị Hồng Hạnh, Ca trưởng 1 2/Soeur Têrêsa Trương Thị Thu Thanh, Ca trưởng 2 3/Maria Têrêsa Lê Phương Quỳnh, Nhóm trưởng 4/Anna Lê Kim Ngân, ...
Ca đoàn Nhà Nguyện Chúa Thánh Linh (nhóm 8)
Ca đoàn Nhà Nguyện Chúa Thánh Linh (nhóm 8)
/ 2048 / Ca Đoàn
Trình diễn Thánh Ca Giáng Sinh 2012 ...
Ca đoàn Têrêsa Hài Đồng Giêsu (nhóm 4)
Ca đoàn Têrêsa Hài Đồng Giêsu (nhóm 4)
/ 3269 / Ca Đoàn
Ngày thành lập: Bổn mạng: Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu Ngày kính: 1/10 Danh sách Ban điều hành 1/Chị Têrêsa Avila Hoàng Thị Ngọc Thủy, Ca trưởng 2/Anh Phanxicô Xaviê Nguyễn Quốc Tân, nhóm Trưởng Hoạt động Phụng vụ -Nhóm hát lễ chiều ngày Chủ nhật ...
Ca đoàn Gia Trưởng (Thánh Giuse)
Ca đoàn Gia Trưởng (Thánh Giuse)
/ 3441 / Ca Đoàn
Ngày thành lập Bổn mạng: Thánh Cả Giuse Ngày kính: 19/3 Danh sách Ban điều hành 1/Ô.Gioan Baotixita Lê Minh Khương,Ca trưởng 2/Ô.Gioan Nguyễn Thanh Toàn,nhóm Trưởng 3/Ô.Phanxicô Xaviê Huỳnh Thanh Tâm, nhóm phó 4/Ô.Micae Nguyễn Đình Ngự, thư ...
Ca đoàn Liên Tu Sĩ - Mẹ Thiên Chúa (nhóm 10)
Ca đoàn Liên Tu Sĩ - Mẹ Thiên Chúa (nhóm 10)
/ 2636 / Ca Đoàn
Một số hoạt động của ca đoàn liên Tu Sĩ   quý soeur trong ca đoàn liên tu sĩ ca đoàn liên tu sĩ Ca trưởng quý soeur ca đoàn liên tu sĩ   ...
Ca Đoàn Maria Gorrety (nhóm 5)
Ca Đoàn Maria Gorrety (nhóm 5)
/ 2028 / Ca Đoàn
  Năm thành lập : 1983 Bổn mạng : Thánh nữ Maria Goretty Ngày kính lễ : 06/7  Danh sách Ban điều hành 1/Anh Đa-minh Nguyễn Linh Giang,nhóm Trưởng 2/Anh Fabianô Đinh Anh Tuấn,Ca Trưởng 3/Chị Anna Phạm Thị Cẩm Nhung,thủ ...
Ban kèn Sêraphim Vườn Xoài
Ban kèn Sêraphim Vườn Xoài
/ 3037 / Ca Đoàn
Ngày thành lập: 29/9/2012 Bổn mạng: Thiên Thần Sêraphim Thành viên: 25 nhạc công Danh sách Ban điều hành 1/Anh Gioan Baotixita Đoàn Duy Bằng, Nhạc trưởng 2/Anh Phêrô Nguyễn Minh Trí, Đoàn trưởng 3/Anh Gioan Kim Nguyễn Mẫn Nhật, Đoàn phó 1 4/Anh ...
Ca đoàn Chúa Hiển linh ( ca đoàn Mân Côi)
Ca đoàn Chúa Hiển linh ( ca đoàn Mân Côi)
/ 2425 / Ca Đoàn
Ngày thành lập : Bổn mạng : Lễ Chúa Hiển Linh Ngày kính lễ : theo năm Phụng vụ Mục đích :tạo điều kiện cho các bạn trẻ yêu thích công tác xã hội, tham gia phụng vụ thánh lễ ngày càng phong phú và thiết thực hơn trong cuộc sống. Tôn chỉ: Sống chứng ...