16/10/2013
4894
Ca đoàn Chúa Hài Đồng Giêsu (nhóm 3)

Ngày thành lập:
Bổn mạng: Chúa Giêsu Hài Đồng
Ngày kính: 25/12
Danh sách Ban điều hành
1/Soeur Maria Phan Thị Hồng Hạnh, Ca trưởng 1
2/Soeur Têrêsa Trương Thị Thu Thanh, Ca trưởng 2
3/Maria Têrêsa Lê Phương Quỳnh, Nhóm trưởng
4/Anna Lê Kim Ngân, thủ quỹ
Quý Soeur phụ trách và Ban điều hành ca đoàn
 
Hoạt động Phụng vụ
-Ca đoàn Thiếu nhi hát lễ sáng Chủ nhật lúc 8g00
-Nhóm phụ trách hát lễ chiều ngày thứ Năm lúc 18g00