15/10/2013
1962
Ca Đoàn Maria Gorrety (nhóm 5)
 
Năm thành lập : 1983
Bổn mạng : Thánh nữ Maria Goretty
Ngày kính lễ : 06/7

 Danh sách Ban điều hành
1/Anh Đa-minh Nguyễn Linh Giang,nhóm Trưởng
2/Anh Fabianô Đinh Anh Tuấn,Ca Trưởng
3/Chị Anna Phạm Thị Cẩm Nhung,thủ qũy
4/Anh Đa-minh Đinh Trần Minh Mẫn,Phụng vụ
Hoạt động Phụng vụ
-Nhóm hát lễ chiều ngày Chủ nhật lúc 17g30