16/10/2013
3172
Ca đoàn Têrêsa Hài Đồng Giêsu (nhóm 4)
Ngày thành lập:
Bổn mạng: Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu
Ngày kính: 1/10
Danh sách Ban điều hành
1/Chị Têrêsa Avila Hoàng Thị Ngọc Thủy, Ca trưởng
2/Anh Phanxicô Xaviê Nguyễn Quốc Tân, nhóm Trưởng
Hoạt động Phụng vụ
-Nhóm hát lễ chiều ngày Chủ nhật lúc 16g00

 

Trình diễn Thánh Ca Giáng Sinh 2012