16/10/2013
2715
Ca đoàn Gioan Baotixita (nhóm 1)
Năm thành lập: 1976
Bổn mạng: Thánh Gioan Baotixita
Ngày kính: 24/6
Danh sách Ban điều hành
1/Anh Giuse Lê Vân Sơn, Ca trưởng
2/Chị Perpetua Trần Kim Bắc, nhóm Trưởng kiêm thủ quỹ
3/Chị Maria Nguyễn Thị Lệ, nhóm phó kiêm thư ký
Hoạt động Phụng vụ
-Phụ trách hát lễ sáng Chủ nhật vào lúc 5g00
-Phụ trách hát lễ chiều thứ Hai vào lúc 17g30


ca đoàn hát lễ sáng 5g00 ngày Chủ nhật

Ca trưởng Nhóm Gioan Tẩy Giả