16/10/2013
3362
Ca đoàn Gia Trưởng (Thánh Giuse)
Ngày thành lập
Bổn mạng: Thánh Cả Giuse
Ngày kính: 19/3
Danh sách Ban điều hành
1/Ô.Gioan Baotixita Lê Minh Khương,Ca trưởng
2/Ô.Gioan Nguyễn Thanh Toàn,nhóm Trưởng
3/Ô.Phanxicô Xaviê Huỳnh Thanh Tâm, nhóm phó
4/Ô.Micae Nguyễn Đình Ngự, thư ký
5/Ô.Đaminh Trần Công Thắng, thủ quỹ
Hoạt động Phụng vụ
-Nhóm hát lễ chiều ngày thứ tư hằng tuần lúc 17g30 

 

Ban đại diện Ca đoàn Gia trưởng

Hát lễ thứ Tư đầu tháng

Hát kết hợp với ca đoàn CBMCG giáo xứ

Trình diễn Thánh Ca Giáng Sinh 2012