Hãy nghe Lời Chúa
Hãy nghe Lời Chúa
/ 8 / Lời Chúa
Chúa Nhật III thường niên A Lời Chúa:   Mt 4, 12-23 Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. Người rời bỏ thành Nadarét, đến ở miền duyên hải, thành Capharnaum, giáp ranh đất Giabulon và Nepthali, để ứng nghiệm lời đã phán ...
Người bị mất trí
Người bị mất trí
/ 12 / Lời Chúa
Thứ Bảy tuần II Thường Niên A Lời Chúa:   Mc 3,20-21 20Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. 21Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất ...
Đến với Người, ở với Người
Đến với Người, ở với Người
/ 10 / Lời Chúa
Thứ Sáu Tuần II Thường Niên A Lời Chúa:   Mc 3,13-19 13Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người. 14Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao ...
Chữa lành nhiều bệnh nhân
Chữa lành nhiều bệnh nhân
/ 9 / Lời Chúa
Thứ Năm Tuần II Thường Niên A Lời Chúa:   Mc 3,7-12 7Đức Giêsu cùng với các môn đệ của Người lánh về phía Biển Hồ. Từ miền Galilê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giuđê, 8từ Giêrusalem, từ xứ Iđumê, từ vùng bên kia sông ...
Hãy đón Chúa
Hãy đón Chúa
/ 11 / Lời Chúa
Thứ Tư tuần II Thường niên A Lời Chúa:   Mc 3, 1-6 Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một tay. Người ta để ý quan sát xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sabbat không, để tố cáo Người. Chúa bảo người có tay khô ...
Khi chàng rể còn ở với họ
Khi chàng rể còn ở với họ
/ 14 / Lời Chúa
Thứ Hai Tuần II Thường Niên A Lời Chúa:   Mc 2,18-22 18Bấy giờ các môn đệ ông Gioan và các người Pharisêu đang ăn chay; có người đến hỏi Đức Giêsu: "Tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn đệ người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ...
Hành trình ơn gọi
Hành trình ơn gọi
/ 18 / Lời Chúa
Chúa Nhật II Thường Niên A Lời Chúa:   Ga 1,29-34 29 Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói : "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. 30 Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo ...
Kêu gọi người tội lỗi
Kêu gọi người tội lỗi
/ 16 / Lời Chúa
Thứ Bảy Tuần I Thường Niên A Lời Chúa:   Mc 2,13-17 13Đức Giêsu lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. 14Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lêvi là con ông Anphê, đang ngồi ở đó. Người bảo ...
Thấy họ có lòng tin
Thấy họ có lòng tin
/ 11 / Lời Chúa
Thứ Sáu Tuần I Thường Niên A Lời Chúa:   Mc 2,1-12 1Vài ngày sau, Đức Giêsu trở lại thành Caphácnaum. Hay tin Người ở nhà, 2dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ.3Bấy giờ người ...
Chúa chữa người phong cùi
Chúa chữa người phong cùi
/ 16 / Lời Chúa
Thứ Năm Tuần I Thường Niên A Lời Chúa:   Mc 1,40-45 40Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." 41Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi ...
Động lực của việc Tông đồ
Động lực của việc Tông đồ
/ 12 / Lời Chúa
Thứ Tư tuần I Thường Niên A Lời Chúa:   Mc 1,29-39 29Vừa ra khỏi hội đường Caphácnaum, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Simôn và Anrê. Có ông Giacôbê và ông Gioan cùng đi theo. 30Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simôn đang lên cơn sốt, nằm trên ...
Giáo huấn đầy uy quyền
Giáo huấn đầy uy quyền
/ 18 / Lời Chúa
Thứ Ba tuần I Thường niên A Lời Chúa:   Mc 1,21b-28 21Đức Giêsu và các môn đệ đi vào thành Caphácnaum. Ngay ngày Sabát, Người vào hội đường giảng dạy. 22Thiên hạ sửng sốt về Lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có ...
Đức Giêsu chịu phép rửa
Đức Giêsu chịu phép rửa
/ 16 / Lời Chúa
Lời Chúa:   Mt 3, 13-17 Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ xứ Galilêa mà đến với Gioan ở sông Giođan, để ông làm phép rửa cho. Nhưng Gioan can Người rằng: "Chính tôi phải được Ngài rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi sao?" Chúa Giêsu liền đáp lại: "Không ...
Thành tâm thiện chí sẽ gặp Chúa
Thành tâm thiện chí sẽ gặp Chúa
/ 15 / Lời Chúa
Chúa Nhật Lễ Hiển Linh Lời Chúa:   Mt 2,1-12 1Khi Đức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giêrusalem, 2và hỏi: "Đức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã ...
Phép lạ đầu tiên
Phép lạ đầu tiên
/ 17 / Lời Chúa
Thứ Bảy ngày 07.01.2017 Lời Chúa:   Ga 2,1-11 1Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su. 2Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. 3Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói ...
Con là con yêu dấu của Cha
Con là con yêu dấu của Cha
/ 18 / Lời Chúa
Thứ Sáu ngày 06.01.2017 Lời Chúa:   Mc 1,6-11 6Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. 7Ông rao giảng rằng: "Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép ...
Thầy là Con Thiên Chúa
Thầy là Con Thiên Chúa
/ 25 / Lời Chúa
Thứ Năm ngày 05.01.2017 Lời Chúa:   Ga 1,43-51 43Hôm sau, Đức Giêsu quyết định đi tới miền Galilê. Người gặp ông Philípphê và nói: "Anh hãy theo tôi." 44Ông Philípphê là người Bếtxaiđa, cùng quê với các ông Anrê và Phêrô. 45Ông ...
Các anh tìm gì ?
Các anh tìm gì ?
/ 19 / Lời Chúa
Thứ Tư ngày 04.01.2017 Lời Chúa:   Ga 1,35-42 35Hôm sau, ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông.36Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa." 37Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi ...
Tôi đã thấy và làm chứng
Tôi đã thấy và làm chứng
/ 20 / Lời Chúa
Thứ Ba ngày 03.01.2017 Lời Chúa:   Ga 1,29-34 29Hôm sau, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. 30Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến ...