TIN MỪNG CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH - NĂM A
TIN MỪNG CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH - NĂM A
/ 849 / Lời Chúa
Thần Khí sự thật Trong Tin Mừng Chúa nhật hôm nay, trước lễ Chúa Thăng Thiên, Chúa Giêsu nói lời vĩnh biệt trước khi chịu tử nạn; Người hứa một sự hiện diện hoàn toàn mới và trao ban Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu không còn ở lâu với các Tông đồ nữa. ...
CHÚA LÀ ĐƯỜNG, LÀ SỰ THẬT
CHÚA LÀ ĐƯỜNG, LÀ SỰ THẬT
/ 870 / Lời Chúa
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH – Năm A Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 14,1-12) Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?” Đức Giê-su đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự ...
THỨ NĂM TUẦN 4 PS - THÀY HẰNG HỮU
THỨ NĂM TUẦN 4 PS - THÀY HẰNG HỮU
/ 877 / Lời Chúa
Tin mừng: Ga 13,16-20 16 Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giê-su nói: “Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. ...
Ông đã thấy và đã tin
Ông đã thấy và đã tin
/ 2001 / Lời Chúa
Chúa Nhật Thứ I Phục Sinh Lời Chúa:   Ga 20,1-9  1Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2Bà liền chạy về gặp ông Simôn Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu ...
Mừng Chúa Phục Sinh
Mừng Chúa Phục Sinh
/ 2147 / Lời Chúa
Thứ Bảy: Đêm Vọng Phục Sinh Lời Chúa:   Mt 28, 1-10  1Sau ngày Sabát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Maria Mácđala và một bà khác cũng tên là Maria, đi viếng mộ. 2Thình lình, đất rung chuyển dữ dội: thiên thần Chúa ...
Giải nghĩa Yêu
Giải nghĩa Yêu
/ 1925 / Lời Chúa
Thứ Năm Tuần Thánh Lời Chúa:   Ga 13, 1-15  1Trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến ...
Qua đau khổ vào vinh quang
Qua đau khổ vào vinh quang
/ 1878 / Lời Chúa
Chúa Nhật Lễ Lá Lời Chúa:   Mt 21,1-11 1Khi thầy trò đến gần thành Giêrusalem và tới làng Bếtphaghê, phía núi Ôliu, Đức Giêsu sai hai môn đệ và 2bảo: "Các anh đi vào làng trước mặt kia, và sẽ thấy ngay một con lừa mẹ đang cột sẵn đó, ...
Yêu mến thù địch
Yêu mến thù địch
/ 1094 / Lời Chúa
Thứ Bảy Tuần thứ 1 Mùa Chay, năm A Lời Chúa:   Mt 5,43-48 43"Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. 44Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.45Như vậy, anh em ...
Chiến thắng cám dỗ
Chiến thắng cám dỗ
/ 1238 / Lời Chúa
Chúa Nhật thứ I Mùa Chay, năm A Lời Chúa:   Chúa Nhật thứ I Mùa Chay Mt 4, 1-11 1Bấy giờ Đức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. 2Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. 3Bấy giờ ...
Thập Giá của con nặng quá !
Thập Giá của con nặng quá !
/ 1938 / Lời Chúa
Thứ Năm sau Lễ Tro, năm A Lời Chúa:   Lc 9,22-25 22Người còn nói: "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy." 23Rồi Đức Giêsu nói với mọi người: "Ai ...
Hãy yêu thương kẻ thù
Hãy yêu thương kẻ thù
/ 1213 / Lời Chúa
Chúa Nhật 7 Thường Niên A Lời Chúa:   Mt 5, 38-48 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe bảo: 'Mắt đền mắt, răng đền răng'. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên ...
Biến Hình với Chúa
Biến Hình với Chúa
/ 1209 / Lời Chúa
Thứ Bảy tuần VI Thường Niên A Lời Chúa:   Mc 9,2-13 2Sáu ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng ...
Ngài là Đức Ki tô
Ngài là Đức Ki tô
/ 1189 / Lời Chúa
Thứ Năm tuần 6 Thường Niên A Lời Chúa:   Mc 8,27-33 27Đức Giêsu và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xêdarê Philípphê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: "Người ta nói Thầy là ai?"28Các ông đáp: "Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, ...
Hành trình đức tin
Hành trình đức tin
/ 1114 / Lời Chúa
Thứ tư tuần 6 Thường Niên A Lời Chúa:   Mc 8,22-26 22Đức Giêsu và các môn đệ đến Bếtxaiđa. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giêsu sờ vào anh ta. 23Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, ...
Hãy tuân giữ lề luật
Hãy tuân giữ lề luật
/ 1151 / Lời Chúa
Chúa Nhật VI Thường Niên A Lời Chúa:   Mt 5,17-37 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tưởng Ta đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri. Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời ...
Lòng quảng đại của Chúa
Lòng quảng đại của Chúa
/ 1114 / Lời Chúa
Thứ Bảy tuần V Thường Niên A - Đức Mẹ Lộ Đức Lời Chúa:   Mc 8,1-10 1Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông, và họ không có gì ăn, nên Đức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: 2"Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy ...
Chiến đấu với thói hư và tội lỗi
Chiến đấu với thói hư và tội lỗi
/ 983 / Lời Chúa
Thứ Tư tuần V Thường Niên A Lời Chúa:   Mc 7,14-23 14Sau đó, Đức Giêsu lại gọi đám đông tới mà bảo: "Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: 15Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô ...
Tìm cái cốt yếu
Tìm cái cốt yếu
/ 1048 / Lời Chúa
Thứ Ba tuần V Thường Niên A Lời Chúa:   Mc 7,1-13 1Có những người Pharisêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giêsu. Họ là những người từ Giêrusalem đến. 2Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa ...
Chấp nhận bị quấy rầy
Chấp nhận bị quấy rầy
/ 994 / Lời Chúa
Thứ Hai tuần V Thường Niên A Lời Chúa:   Mc 6,53-56 53Khi qua biển rồi, Đức Giêsu và các môn đệ ghé vào đất liền tại Ghennêxarét và lên bờ. 54Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giêsu. 55Họ rảo khắp vùng ...