Mừng Chúa Phục Sinh
Mừng Chúa Phục Sinh
/ 1844 / Lời Chúa
Thứ Bảy: Đêm Vọng Phục Sinh Lời Chúa:   Mt 28, 1-10  1Sau ngày Sabát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Maria Mácđala và một bà khác cũng tên là Maria, đi viếng mộ. 2Thình lình, đất rung chuyển dữ dội: thiên thần Chúa ...
Giải nghĩa Yêu
Giải nghĩa Yêu
/ 1678 / Lời Chúa
Thứ Năm Tuần Thánh Lời Chúa:   Ga 13, 1-15  1Trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến ...
Qua đau khổ vào vinh quang
Qua đau khổ vào vinh quang
/ 1612 / Lời Chúa
Chúa Nhật Lễ Lá Lời Chúa:   Mt 21,1-11 1Khi thầy trò đến gần thành Giêrusalem và tới làng Bếtphaghê, phía núi Ôliu, Đức Giêsu sai hai môn đệ và 2bảo: "Các anh đi vào làng trước mặt kia, và sẽ thấy ngay một con lừa mẹ đang cột sẵn đó, ...
Yêu mến thù địch
Yêu mến thù địch
/ 886 / Lời Chúa
Thứ Bảy Tuần thứ 1 Mùa Chay, năm A Lời Chúa:   Mt 5,43-48 43"Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. 44Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.45Như vậy, anh em ...
Chiến thắng cám dỗ
Chiến thắng cám dỗ
/ 980 / Lời Chúa
Chúa Nhật thứ I Mùa Chay, năm A Lời Chúa:   Chúa Nhật thứ I Mùa Chay Mt 4, 1-11 1Bấy giờ Đức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. 2Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. 3Bấy giờ ...
Thập Giá của con nặng quá !
Thập Giá của con nặng quá !
/ 1506 / Lời Chúa
Thứ Năm sau Lễ Tro, năm A Lời Chúa:   Lc 9,22-25 22Người còn nói: "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy." 23Rồi Đức Giêsu nói với mọi người: "Ai ...
Hãy yêu thương kẻ thù
Hãy yêu thương kẻ thù
/ 949 / Lời Chúa
Chúa Nhật 7 Thường Niên A Lời Chúa:   Mt 5, 38-48 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe bảo: 'Mắt đền mắt, răng đền răng'. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên ...
Biến Hình với Chúa
Biến Hình với Chúa
/ 978 / Lời Chúa
Thứ Bảy tuần VI Thường Niên A Lời Chúa:   Mc 9,2-13 2Sáu ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng ...
Ngài là Đức Ki tô
Ngài là Đức Ki tô
/ 955 / Lời Chúa
Thứ Năm tuần 6 Thường Niên A Lời Chúa:   Mc 8,27-33 27Đức Giêsu và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xêdarê Philípphê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: "Người ta nói Thầy là ai?"28Các ông đáp: "Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, ...
Hành trình đức tin
Hành trình đức tin
/ 919 / Lời Chúa
Thứ tư tuần 6 Thường Niên A Lời Chúa:   Mc 8,22-26 22Đức Giêsu và các môn đệ đến Bếtxaiđa. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giêsu sờ vào anh ta. 23Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, ...
Hãy tuân giữ lề luật
Hãy tuân giữ lề luật
/ 931 / Lời Chúa
Chúa Nhật VI Thường Niên A Lời Chúa:   Mt 5,17-37 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tưởng Ta đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri. Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời ...
Lòng quảng đại của Chúa
Lòng quảng đại của Chúa
/ 903 / Lời Chúa
Thứ Bảy tuần V Thường Niên A - Đức Mẹ Lộ Đức Lời Chúa:   Mc 8,1-10 1Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông, và họ không có gì ăn, nên Đức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: 2"Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy ...
Chiến đấu với thói hư và tội lỗi
Chiến đấu với thói hư và tội lỗi
/ 801 / Lời Chúa
Thứ Tư tuần V Thường Niên A Lời Chúa:   Mc 7,14-23 14Sau đó, Đức Giêsu lại gọi đám đông tới mà bảo: "Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: 15Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô ...
Tìm cái cốt yếu
Tìm cái cốt yếu
/ 854 / Lời Chúa
Thứ Ba tuần V Thường Niên A Lời Chúa:   Mc 7,1-13 1Có những người Pharisêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giêsu. Họ là những người từ Giêrusalem đến. 2Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa ...
Chấp nhận bị quấy rầy
Chấp nhận bị quấy rầy
/ 794 / Lời Chúa
Thứ Hai tuần V Thường Niên A Lời Chúa:   Mc 6,53-56 53Khi qua biển rồi, Đức Giêsu và các môn đệ ghé vào đất liền tại Ghennêxarét và lên bờ. 54Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giêsu. 55Họ rảo khắp vùng ...
Sống tâm tình biết ơn
Sống tâm tình biết ơn
/ 914 / Lời Chúa
Chúa Nhật V Thường Niên A Lời Chúa:   Mc 1,29-39 29Vừa ra khỏi hội đường Caphácnaum, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Simôn và Anrê. Có ông Giacôbê và ông Gioan cùng đi theo. 30Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simôn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. ...
Ngài chạnh lòng thương
Ngài chạnh lòng thương
/ 835 / Lời Chúa
Thứ Bảy tuần IV Thường Niên A Lời Chúa:   Mc 6,30-34 30Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. 31Người bảo các ông: "Chính anh em hãy lánh riêng ra đến ...
Sự bất tử của thánh nhân
Sự bất tử của thánh nhân
/ 819 / Lời Chúa
Thứ Sáu tuần IV Thường Niên A Lời Chúa:   Mc 6,14-29 14Vua Hêrôđê nghe biết về Đức Giêsu, vì Người đã nổi danh. Có kẻ nói: "Đó là ông Gioan Tẩy Giả từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ." 15Kẻ khác nói: "Đó là ông ...
Uy quyền trên sự chết
Uy quyền trên sự chết
/ 809 / Lời Chúa
Thứ Ba tuần IV Thường Niên A Lời Chúa:   Mc 5,21-43 21Đức Giêsu xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ. 22Có một ông trưởng hội đường tên là Giaia đi tới. Vừa ...