Cộng đoàn Con Đức Mẹ Đi Viếng
Cộng đoàn Con Đức Mẹ Đi Viếng
/ 8405 / Dòng Tu và Cộng Đoàn
Dòng Con Đức Mẹ đi viếng, Cộng đoàn Bêtania Bổn mạng: Đức Bà đi thăm bà Thánh Isave Ngày kính: 31/5 Sứ vụ: -Cầu nguyện, hy sinh, sống nghèo khó đơn sơ, phó thác Tổng số nữ tu: có 16 nữ tu Soeur Bề trên Cộng đoàn:  Sr.Rôsa Đoàn Thị Thúy ...
Cộng đoàn Mến Thánh Giá-Huế
Cộng đoàn Mến Thánh Giá-Huế
/ 10234 / Dòng Tu và Cộng Đoàn
Dòng Mến Thánh Giá-Huế, cộng đoàn Thánh Linh 1/Bổn mạng: ngày suy tôn Thánh Giá (tước hiệu của Dòng Mến Thánh Giá-Huế) Ngày kính: 14/9 2/Bổn mạng: Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Mẹ Maria Ngày kính: 19/3 Tổng số: có 7 nữ tu Soeur phụ trách: ...
Tu Hội Thiên Phúc
Tu Hội Thiên Phúc
/ 12083 / Dòng Tu và Cộng Đoàn
Thánh bổn mạng -Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, ngày 6/4 -Thánh Giuse lao động, ngày 1/5 -Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, ngày 1/10 Cha phụ trách: Lm Đaminh Phaolô Đoàn Đức Hạnh Linh đạo Sống tinh thần Giáo hội sơ khai, theo Tám Mối Phúc thật như Thánh Giuse ...
Cộng đoàn Thánh Phaolô thành Chartres-Mỹ Tho
Cộng đoàn Thánh Phaolô thành Chartres-Mỹ Tho
/ 5220 / Dòng Tu và Cộng Đoàn
...
Cộng đoàn Con Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Cộng đoàn Con Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
/ 5490 / Dòng Tu và Cộng Đoàn
...
Cộng đoàn Nữ Vương Hòa Bình
Cộng đoàn Nữ Vương Hòa Bình
/ 6786 / Dòng Tu và Cộng Đoàn
Dòng Nữ Vương Hòa Bình, Cộng đoàn Thanh Tuyển Nữ Vương Hòa Bình Bổn mạng: Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu Ngày kính: 1/10 Sứ vụ: giúp các tu sinh có điều kiện tham gia học tập tại các trường Đại học và Cao đẳng. Đặc biệt, các tu sinh tìm hiểu ơn ...
Gia đình tình thương Tê-Phan
Gia đình tình thương Tê-Phan
/ 15686 / Dòng Tu và Cộng Đoàn
Năm Thành lập: Gia đình tình thương Tê-Phan do ông Piô X Hoàng Văn Bình  thành lập vào ngày 10/7/1985 Bổn mạng: 1/Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, ngày kính: 1/10 2/Thánh Phanxicô khó nghèo, ngày kính: ...
Nhóm sinh viên Don Bosco (thuộc Dòng Don Bosco)
Nhóm sinh viên Don Bosco (thuộc Dòng Don Bosco)
/ 6332 / Dòng Tu và Cộng Đoàn
Bổn mạng: Thánh Don Bosco Ngày mừng: 31/1 Cha Linh hướng: lm. Phanxicô Nguyễn Minh Thiệu  Người hướng dẫn Nhóm 1/Anh Vincentê Ngô Quốc Hùng, cộng tác viên 2/Anh Phaolô Trần Hồng Sơn, Trưởng nhà Tổng số: 30 sinh viên  Mục đích:  -Tìm ...
Cộng đoàn Nữ tu Kiên Lao- Bùi Chu
Cộng đoàn Nữ tu Kiên Lao- Bùi Chu
/ 6094 / Dòng Tu và Cộng Đoàn
Dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao, Bùi Chu-Cộng đoàn Chúa Thánh Linh Năm thành lập Cộng đoàn: 1998 Bổn mạng: Thánh Cả Giuse Ngày kính: 19/3 Phụ trách Cộng đoàn: Nữ tu Maria Phạm Thị Kim Tổng số nữ tu: 7 nữ tu và 2 em đệ tử Hoạt động mục vụ: -Ưu tiên cho ...
Cộng đoàn Con Đức Mẹ Vô Nhiễm
Cộng đoàn Con Đức Mẹ Vô Nhiễm
/ 6331 / Dòng Tu và Cộng Đoàn
Dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Cộng đoàn Tân Đức Bổn mạng: Thánh Giuse Lao động Ngày kính: 1/5 Tổng số nữ tu: 6 (2 nữ tu vĩnh khấn và 4 nữ tu kinh viện) Soeur phụ trách: Sr. Maria Hoàng Thị Mai Hoạt động Mục vụ: -Tham gia dạy giáo lý trong giáo xứ, trao ...