05/12/2013
8404
Cộng đoàn Con Đức Mẹ Đi Viếng
Dòng Con Đức Mẹ đi viếng, Cộng đoàn Bêtania
Bổn mạng: Đức Bà đi thăm bà Thánh Isave
Ngày kính: 31/5
Sứ vụ:
-Cầu nguyện, hy sinh, sống nghèo khó đơn sơ, phó thác
Tổng số nữ tu: có 16 nữ tu
Soeur Bề trên Cộng đoàn:  Sr.Rôsa Đoàn Thị Thúy Liễu
Hoạt động Mục vụ
-Tham gia dạy giáo lý cho các em thiếu nhi trong giáo xứ
-Trao Mình Thánh Chúa trong Thánh lễ
-Tham gia ca đoàn Liên Tu sĩ
-Thường xuyên thăm viếng bệnh nhân, người nghèo và lương dân
Địa chỉ: 518/1 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, TP HCM (khu giáo Thánh Minh)

Hình ảnh hoạt động của Cộng đoàn Bêtania

Giờ đọc kinh của các Soeur

Tham dự Thánh lễ sáng hằng ngày

Tham gia dạy giáo lý cho thiếu nhi giáo xứ

Thiếu nhi khối Thêm sức và quý soeur Dòng Con Đức Mẹ đi viếng

Giờ học giáo lý vào sáng Chủ nhật