03/12/2013
10234
Cộng đoàn Mến Thánh Giá-Huế
Dòng Mến Thánh Giá-Huế, cộng đoàn Thánh Linh
1/Bổn mạng: ngày suy tôn Thánh Giá (tước hiệu của Dòng Mến Thánh Giá-Huế)
Ngày kính: 14/9
2/Bổn mạng: Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Mẹ Maria
Ngày kính: 19/3
Tổng số: có 7 nữ tu
Soeur phụ trách:  Sr.Lucia Nguyễn Thị Ẩn
Mục đích: đạt tới sự hiểu biết, yêu mến và hiến thân trọn vẹn cho Đức Giêsu Kitô, bằng việc chuyên chú suy niệm, tưởng nhớ và noi theo cuộc đời lữ thứ hy sinh của Người
Sứ mạng:
-Tham dự vào tinh thần trung gian của Đức Ki tô và tiếp nối sứ mạng cứu độ của Ngài bằng việc chuyển cầu
-Dấn thân phục vụ, ưu tiên giới trẻ và phụ nữ
Hoạt động Mục vụ
-Trao Mình Thánh Chúa trong Thánh lễ
-Tham gia ca đoàn Liên Tu sĩ
-Cắm hoa trong nhà thờ
Ngoài ra, quý soeur còn mở lớp Mầm Non tư thục Mai Hoa cho 25 em tuổi từ 2 đến 3 tuổi
Địa chỉ: 490/34 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, TP HCM (khu giáo Thánh Minh)