05/10/2013
14060
Gia đình tình thương Tê-Phan
Năm Thành lập: Gia đình tình thương Tê-Phan do ông Piô X Hoàng Văn Bình  thành lập vào ngày 10/7/1985
Bổn mạng:
1/Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, ngày kính: 1/10
2/Thánh Phanxicô khó nghèo, ngày kính: 4/10

Mô hình tổ chức: theo hình thức gia đình
-Những người phục vụ:
1/Ô. Piô X Hoàng Văn Bình-Gia trưởng
2/Chị Giuse Nguyễn Thị Minh Thu-quản lý chuyên môn
 Ngoài ra, Gia đình còn có đội ngũ 15 anh chị  tình nguyện viên và giáo viên thường xuyên
-Hoạt động: nuôi dưỡng; giáo dục và đào tạo; tập vật lý trị liệu cho 51 em khuyết tật, mồ côi và chăm sóc 10 cụ già 
neo đơn, không nơi nương tựa. 
-Cơ sở: một nhà dành cho các em Nam, một nhà dành cho các em Nữ, khu vực học tập cho các em, khu vực riêng để tập vật lý trị liệu

Địa chỉ: 359/51 F Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3, TP HCM (khu giáo Thánh Lựu)
Điện thoại: 08 3935 1660
Hand phone: 012 842 96459
E-mail: binhdontephan@yahoo.com


Những hình ảnh hoạt động của Gia đình
 

Giờ học văn hóa của các em 

Các em đang học vẽ

Giờ học nhạc lý

Toàn thể các em trong Gia đình tình thương Tê-Phan

Các em GĐ Tê-Phan trong ngày mừng bổn mạng khu giáo