01/10/2012
2352
Ca đoàn Chúa Hiển linh ( ca đoàn Mân Côi)
Ngày thành lập :
Bổn mạng : Lễ Chúa Hiển Linh
Ngày kính lễ : theo năm Phụng vụ
Mục đích :tạo điều kiện cho các bạn trẻ yêu thích công tác xã hội, tham gia phụng vụ thánh lễ ngày càng phong phú và thiết thực hơn trong cuộc sống.
Tôn chỉ: Sống chứng nhân Tin Mừng.
Danh sách Ban điều hành :
1/Anh Vincentê Nguyễn Thanh Phong, Ca trưởng
2/Chị Maria Nguyễn Hoàng Anh Thư, nhóm Trưởng
3/Chị Maria Trần Thị Thúy Mai, nhóm phó

Hoạt động Phụng vụ
-Nhóm hát lễ vào tối ngày thứ Bảy lúc 19g00


Bổn mạng ca đoàn Hiển Linh 2014


Bổn mạng ca đoàn Hiển Linh 2013


Bổn mạng 2012