11/03/2024
1925
Chương trình tuần Thánh 2024
CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH 2024

I/ CHÚA NHẬT LỄ LÁ
Các thánh lễ có cử hành nghi thức rước Lá từ cuối nhà thờ. Việc công bố Tin mừng, xin các ca đoàn cử 2 ca viên cùng đứng với cha chủ tế. Nếu không có nhân sự xin báo ngay cho Ban Thường Vụ biết (Ô.Toàn)

II/ NGẮM 15 SỰ THƯƠNG KHÓ CHÚA GIÊSU
Từ thứ Hai đến thứ Sáu – ngày 25/3 đến 29/3. Trước các giờ lễ buổi Sáng và buổi Chiều
Lịch phân chia Ngắm đã gởi đến các Giáo khu, hội đoàn…

III/ THÁNH LỄ TIỆC LY – ngày 28/3/2024 (thứ Năm Tuần Thánh)
Lễ 17g00 – dành cho thiếu nhi (Ban Giáo lý phụ trách chọn các Tông đồ rửa chân)
Lễ 19g00 – dành cho cộng đoàn (danh sách các Tông đồ đã thông báo đến các giáo khu, hội đoàn)
Sau thánh lễ, xin mời cộng đoàn tham gia đoàn rước Thánh Thể Chúa Giêsu và tham dự giờ Chầu chung. Thứ tự đoàn rước như sau:
Thánh Giá, đèn hầu ->quý soeurs ->12 tông đồ -> Đại diện các giáo khu, hội đoàn ->người đánh trắc và 6 em tung hoa ->THÁNH THỂ CHÚA + cha chủ tế-> cộng đoàn
Lưu ý: sau giờ Chầu chung, sẽ là giờ Chầu dành cho quý Soeurs, các Giáo khu, hội đoàn

IV/ ĐI CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ – ngày 29/3/2024 (thứ Sáu Tuần Thánh)
12g00: giáo xứ sẽ đi 14 Chặng Đàng Thánh Giá chung (HĐMV phụ trách)

NGHI THỨC SUY TÔN VÀ HÔN KÍNH THÁNH GIÁ
17g00-Nghi thức 1: dành cho thiếu nhi
19g00-Nghi thức 2: dành cho cộng đoàn 

V/ HÔN CHÂN CHÚA – ngày 30/3/2024 (thứ Bảy Tuần Thánh)
Giáo xứ sẽ viếng và hôn chân Chúa từ sáng cho đến 15g00
18g00: Lễ VỌNG PHỤC SINH (dành cho thiếu nhi)
20g00: Lễ VỌNG PHỤC SINH (dành cho cộng đoàn)

VI/ CHÚA NHẬT – ĐẠI LỄ CHÚA PHỤC SINH
Các giờ lễ như thường lệ