02/03/2024
1867
Chương Trình Mục Vụ Mùa Chay Và Tuần Thánh 2024
CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ MÙA CHAY VÀ TUẦN THÁNH 2024

TĨNH TÂM: 
Ngày 07/03/2024 và 08/03/2024 bắt đầu lúc 17g30.
Lm. Stêphanô Phạm Cao Đích, Crm, giảng phòng.

GIẢI TỘI CHUNG: 
Ngày 09/03/2024 từ 17g00 đến 19g00

I. NGẮM 15 SỰ THƯƠNG KHÓ CHÚA GIÊSU
Từ thứ Hai 25/03/2024 đến thứ Sáu 29/03/2024
Sáng và chiều trước giờ lễ 30 phút.

II. THÁNH LỄ TIỆC LY: THỨ NĂM NGÀY 28/03/2024
TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CHÚA GIÊSU
Chiều và tối: có 2 lễ 17g00 và 19g00
Sau lễ 19g00, kính mời cộng đoàn tham dự giờ chầu chung.
Sau đó chầu theo lịch đã phân chia.

III. ĐI CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ: THỨ SÁU NGÀY 29/03/2024
Trưa: 12g00, cộng đoàn đi chặng đàng Thánh Giá trong nhà thờ.

IV. NGHI THỨC SUY TÔN VÀ HÔN KÍNH THÁNH GIÁ: NGÀY 29/03/2024
17g00: Nghi thức
19g00: Nghi thức

V. LỄ VỌNG CHÚA PHỤC SINH: THỨ BẢY NGÀY 30/03/2024
Lễ 18g00: Dành cho Thiếu nhi.
Lễ 20g00: Dành cho cộng đoàn.

VI. ĐẠI LỄ CHÚA PHỤC SINH: CHÚA NHẬT NGÀY 31/03/2024
Các giờ lễ như thường lệ.