25/01/2015
26476
Các giờ cử hành thánh lễ thông thường tại Gx Vườn Xoài năm 2015

I. CÁC GIỜ CỬ HÀNH THÁNH LỄ THÔNG THƯỜNG

CHÚA NHẬT có 6 thánh lễ vào lúc : 05g00 ; 06g30 ; 08g00 ; 16g00 ; 17g30 ; 19g00
CÁC NGÀY TRONG TUẦN có 2 thánh lễ : Sáng : 05g00 - Chiều : 17g30 (riêng tối thứ bảy có thêm 1 thánh lễ cho ngày chúa nhật, được cử hành lúc 19g00)


II. CỬ HÀNH BÍ TÍCH THÁNH TẨY CHO TRẺ EM
Linh mục chánh xứ sẽ cử hành thánh tẩy cho trẻ em vào mỗi sáng thứ bảy đầu tháng, lúc 08g00 (Xin vui lòng điền tên thánh, tên gọi và các chi tiết liên quan đến em bé vào sổ gia đình công giáo, và nộp sổ này nơi văn phòng giáo xứ trước ngày cử hành thánh tẩy, để Giáo xứ lưu lại hồ sơ cho bé cho những công việc trong tương lai).


III. CỬ HÀNH BÍ TÍCH HÔN PHỐI
Theo Giáo Luật quy định, Giáo xứ Vườn Xoài chỉ được phép cử hành hôn phối cho những người hiện đang sinh sống trong lãnh thổ Giáo xứ Vườn Xoài, vì vậy những người không thuộc lãnh thổ Vườn Xoài muốn cử hành hôn phối tại nhà thờ Vườn Xoài, cần phải có giấy giới thiệu của cha sở nơi họ đang sinh sống và có đầy đủ các hồ sơ hôn phối theo Giáo Luật quy định.
(xin xem Hồ sơ hôn phối cần phải có  tại đây).


IV. CỬ HÀNH BÍ TÍCH HOÀ GIẢI
Các linh mục tại Giáo xứ Vườn Xoài ngồi toà giải tội trước và sau mỗi thánh lễ sáng và chiều hằng ngày.


V. CỬ HÀNH BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN
Xin vui lòng liên lạc với vị trưởng khu hoặc một vị nào đó trong ban đại diện giáo khu, để vị này cùng với linh mục đến thăm viếng và xức dầu cho bệnh nhân.


VI. CHẦU THÁNH THỂ HẰNG NGÀY
Giáo xứ đặt Mình Thánh Chúa hằng ngày tại phòng nguyện Thánh Thể từ sau thánh lễ sáng đến trước thánh lễ chiều mỗi ngày. Riêng ngày thứ ba hằng tuần, Mình Thánh Chúa được đặt tại nhà thờ giáo xứ để các giáo khu, các hội đoàn và các dòng tu thay phiên chầu Thánh Thể, nhằm nuôi dưỡng đời sống đức tin của toàn thể Dân Chúa.