15/10/2013
1935
Ban Lễ Sinh
HÌNH BAN ĐẠI DIỆN HIỆN NAY
 Bổn mạng :Thánh Dominico Savio
 Ngày kính lễ : 12/06

 Danh sách Ban điều hành:
  1/Anh Giuse Lê Danh Bạch- Trưởng ban
  2/Anh Giuse Phạm Nguyễn Minh Quang- UV Phụng vụ
  3/Anh Giuse Nguyễn Ngọc Anh Tuấn- UV thủ quỹ
  4/Anh Philipphê Minh Nguyễn Huy Thiên Phúc-UV văn, thể, mỹ
Mục đích: giúp các em thanh thiếu niên từ 10 tuổi đến 18 tuổi có tinh thần yêu mến và nhiệt thành tham gia công việc phục vụ Thánh lễ. Đây cũng là cơ hội cho các em muốn tìm hiểu ơn gọi trong đời sống dâng hiến
Trách nhiệm của các thành viên Ban Giúp lễ
-Tích cực, siêng năng giúp lễ khi đã được phân công
-Tham gia đầy đủ các sinh hoạt do Ban đề ra (sinh hoạt định kỳ vào mỗi tối thứ Bảy, đọc kinh Mân Côi, chầu Thánh Thể, sinh hoạt dã ngoại, các hoạt động thể thao....)
-Quan tâm, giúp đỡ các thành viên trong Ban