22/07/2015
916
Ban cây xanh

Ban đại diện Ban cây xanh nhiệm kỳ 2015-2019
Danh sách Ban đại diện
1/Ô.Giuse Vũ Đình Khả, Trưởng ban
2/Bà Anê Nguyễn Ngọc Hiền, Phó ban
3/Bà Maria Trịnh Thịnh Vượng, Thủ quỹ
Ban cây xanh được thành lập vào năm 2014, với mục đích gìn giữ và tôn tạo những mảng xanh xung quanh nhà thờ. Không những thế, việc trang trí, sắp đặt các chậu hoa tại cung thánh đã tạo nên nét đẹp thánh thiện và tôn sự thanh cao của vị trí trung tâm thánh đường