16/10/2013
2721
Huynh Đoàn Đa Minh

Ban đại diện Huynh đoàn Đaminh nhiệm kỳ 2015-2019
Danh sách Ban đại diện
1/Bà Maria Hà Thị Uyên Như, Đoàn trưởng
2/Bà Têrêsa Trần Thị Bạch Tuyết, Đoàn phó
3/Ô.Vincentê Phạm Đình Tín, Thư ký
4/Cô Matta Nguyễn Thị Kim Nga, Thủ quỹ
5/Bà Anna Nguyễn Thị Kim Oanh, Tông đồ
6/Ô.Phaolô Nguyễn Văn Đức, Tông đồ
7/Bà Têrêsa Nguyễn Thị Chín, Bác ái

Ngày thành lập :07/10/1990
Bổn mạng : Thánh Đaminh Phạm Trọng Khảm (Thánh Tử Đạo Việt Nam)
Ngày kính lễ :   13/1
Cha Linh hướng:  lm. Philipphê Maria Nguyễn Thái Hiệp (CMC)
Ban đại diện:
1/Ô.Antôn Nguyễn Tấn Định-Đoàn trưởng
2/Bà Maria Hà Thị Uyên Như-phó đoàn trưởng
3/Ô.Vincentê Phạm Đình Tín-phụ trách giới trẻ
4/Bà Maria Phạm Thị Hương-Phó phụ trách giới trẻ
5/Bà Anna Nguyễn Thị Ngọc Trinh-phụ trách Tông đồ
Mục đích : Được tham dự vào Ơn Gọi của dòng Thuyết Giáo. Anh chị em thể hiện hiến dâng đời sống qua việc thực thi các lời khuyên Phúc Âm. Tuân phục–Thanh bần-Khiết tinh. Ngiêm chỉnh tuân thủ quy luật cuộc sống.
 Danh sách Ban điều hành : gồm
Sơ lược :
 -  Ơn gọi và sứ mệnh:
    Giáo dân Đaminh là một số anh chị em giáo dân được ơn Chúa Thánh Thần tác động muốn sống ơn gọi hoàn hảo theo tinh thần đoàn sủng Dòng Anh Em Thuyết Giáo (OP) do cha thánh Đaminh sáng lập. Bằng lời tuyên hứa tuân giữ luật sống huynh đoàn (tuân giữ các lời khuyên Phúc Âm). Họ không phải là tu sĩ nhưng thực tế họ được tham dự vào cả hai nếp sống vừa tu sĩ vừa giáo dân. Họ thi hành bằng cách thể hiện bốn yếu tố căn bản mà cha thánh Đaminh đã khởi xướng khi lập Dòng :
-    Đời sống cầu nguyện.
-    Sống hiệp thông huynh đệ. Hoạt động tông đò theo hoàn cảnh mình.
-   Chuyên tâm học hỏi Lời Chúa và rao truyền Danh Thánh Chúa Kitô nhắm tới mục đích: mưu ích cho linh hồn tha nhân.
 -  Thành lập và phát triển :
        Nhằm cổ võ ơn gọi Đaminh tại giáo xứ Vườn Xoài. Vào đầu năm 1990 ông  Gioan Lê Hoàng Thành đã mời một số anh chị em đang sinh haotj tại các huynh đoàn Bùi Phát, Đaminh (Ba Chuông) để thành lập huynh đoàn Đaminh Vườn Xoài. Được sự chấp thuận của cha sở Phêrô Phan Khắc Từ, đến ngày 07/10/1990 cha Bề trên giám tỉnh Giuse Đinh Châu Trân phê chuẩn cho thành lập huynh đoàn tại giáo xứ Vườn Xoài. Huynh đoàn chính thức sinh hoạt từ ngày 05/01/1990. Ban phục vụ lâm thờ chính thức ra mắt ngày 12/01/1991. Theo luật sống huynh đoàn nhiệm kỳ Ban phục vụ là 3 năm, Đoàn trưởng điều hành huynh đoàn là người thay mặt Bề trên tổng quyền nhận lời tuyên hứa của các đoàn viên.
-   Quý cha đã và đang linh hướng:
+    Cha Sở Phêrô Phan Khắc Từ
+    Cha Đaminh Trần Đức Công
+    Cha Giuse Nguyễn Văn Bút
 
-  Các đoàn trưởng của Huynh đoàn:
+    Ô. Gioan Lê Hoàng Thành (1/91 – 9/91)
+    Ô. Giuse Vũ Hữu Vương (9/91 – 8/94)
+    Ô. Phêrô Nguyễn Văn Tích (9/94 – 1/95)
+    Ô. Phêrô Nguyễn Văn Xuấn (1/95 – 8/97)
+    Ô. Phêrô Nguyễn Thống Quyền (8/97 – 2/2005)
+    Ô. Antôn Nguyễn Tấn Định (2/2005)
 -   Tinh thần phục vụ
            Người đoàn viên không những cố gắng làm tròn bổn phận của mình theo luật sống mà còn tích cực tham gia vào các công việc chung của giáo xứ, đóng góp tích cực trong cong tác tông đồ bác ái và cùng với các nhóm đạo đức khác trong giáo xứ củng cố tinh thần đoàn kết yêu thương để giáo xứ mỗi ngày một phát triển hơn cả về vật chất lẫn tinh thần.