16/10/2013
1262
Ban Thăm Viếng Bệnh Nhân
 
Ban đại diện Ban thăm viếng bệnh nhân nhiệm kỳ 2015-2019
  Danh sách Ban đại diện
1/Ô.Vincentê Phạm Đình Tín, Trưởng ban
2/Bà Anna Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó ban
3/Ô.Phao lô Nguyễn Văn Đức, Tông đồ bác ái
4/Bà Maria Hà Thị Uyên Như, Thủ quỹ
Ngày thành lập : 10/7/1995
Thánh bổn mạng :Thánh MARTINO DE PORRES
Ngày kính lễ : 03/11
Danh sách Ban điều hành 
1/Ô.Vincentê Phạm Đình Tín: Trưởng ban
2/bà Maria Hà Thị Uyên Như: thủ quỹ
Sơ lược :
Giáo xứ Vườn Xoài gồm có 10 khu Giáo giàn trải trên địa bàn tương đối rộng của các phường 12, phường 13, phường 14 quận 3 và phường 11, phường 12, phường 13 quận Phú Nhuận.
    Địa bàn giáo xứ thì rộng, các cụ già cả đau yếu bệnh tật cũng không ít. Do đó, quý cha khó có thể đến với từng người đau yếu liệt lào để thăm viếng thường xuyên được.
     Vì vậy, ông Chủ Tịch Hội đồng mục vụ giáo xứ Antôn Phạm Văn Song đã hội ý với quý cha và mời gọi một số anh chị em trong Huynh đoàn Đaminh để thành lập Ban Giúp Kẻ Liệt của giáo xứ với mục đích có người thường xuyên đến thăm viếng, an ủi những người bệnh gài yếu liệt lào, giúp đỡ họ về phần tinh thần để các cụ quên đi phần nào cô đơn do bệnh tật để các cụ đặt tron niềm tin vào Thiên Chúa trong khi không thể đến nhà thờ để tham dự các giờ kính lễ được. Nhớ lại lời Chúa dạy trong Tin Mừng của Thánh Matthêu (Mt.25,34-40) : “Hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc.. Vì xưa ta đó các ngươi cho ta ăn.. Ta khát các ngươi đã cho uống.. Ta đau yếu các ngươi đã thăm nom.. Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các người đã làm cho chính Ta đây vậy..”.
     Vì vậy, anh em đã nhất trí hợp tác trong Ban Giúp Kẻ Liệt của giáo xứ. Ngày 10/7/1995, ban Giúp Kẻ Liệt chính thức được thành lập, cha Phanxicô Xavie Trần Xuân Lai làm linh hướng, ông Phêrô Nguyễn Thông Quyền làm Trưởng ban, ông Giuse Phạm Ngọc Kim làm phó ban