22/07/2015
1032
Ban công bố lời Chúa
Vị trưởng ban công bố Lời Chúa nhiệm kỳ 2015-2019

Danh sách Ban đại diện
1/Ô.Stêphanô Nguyễn Văn Bao, Trưởng ban
2/Ô.Gioan Nguyễn Thanh Toàn, Phó ban
Ban công bố Lời Chúa được thành lập vào tháng 6.2014, do quyết định của cha chánh xứ Vincentê. Hiện nay, Ban công bố Lời Chúa đã quy tụ được những anh chị, ông bà có khả năng đọc rõ ràng, mạch lạc, thành kính và được tuyển chọn kỹ càng
Ý nghĩa:
Tạo sự trang trọng và giúp cộng đoàn tham dự thánh lễ thật sốt sắng khi lắng nghe Lời Chúa nói qua Vị Thừa Tác Viên công bố Lời Chúa