15/10/2013
2045
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
HÌNH BAN ĐẠI DIỆN

Ban đại diện Các Bà Mẹ Công giáo giáo xứ nhiệm kỳ 2015-2019
Danh sách Ban đại diện
1/Bà Têrêsa Vũ Thị Cẩm Tú, Hội trưởng
2/Bà Maria Nguyễn Thị Kim Toàn, Phó nội vụ
3/Bà Maria Hoàng Thị Nan, Phó ngoại vụ
4/Bà Matta Ngô Thị Thảo, Thư ký
5/Bà Maira Hà Thị Thanh Xuân, Thủ quỹ
Ngày thành lập :10/5/1958
Bổn mạng: Thánh nữ Monica
Ngày kính lễ : 27/8
Cha Linh hướng: linh mục Vincentê Nguyễn Thế Thủ
Sơ lược :
    Ngày 11/03/1856 Đức Thánh Cha Piô IX cho phép thành lập Tổng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo toàn thế giới.Khoảng năm 1957 Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trạch cử linh mục Phaolô Nguyễn Văn Truyền làm giám đốc Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Việt Nam.
    Ngày 26/08/1960 Đức Thánh Cha Gioan XXIII ban cho Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Việt Nam phép lành Tòa Thánh và Ơn Tòa xá trong giờ lâm tử.
     Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Thành lập với mục đích: Làm gia tăng các ân sủng cho các bà mẹ Công giáo. Để đạt mục đích ấy, lòng các bà mẹ phải hợp với Trái Tim Vẹn Sạch Đức Bà Maria, phải cùng nhau chung hiệp các nguyện vọng, các lo âu, các lời khẩn cầu để xin chúa xuống phước lành cho con cháu và gia đình.
      Ngày 10/05/1958 cha xứ Atôn Phùng Quang Mạnh cùng cha Phaolô Nguyễn Văn Truyền khởi xướng thành lập Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Vườn Xoài.
Từ năm 1958 đến nay, hội có 5 lần bầu Hội trưởng như sau:
       -  Bà Anna Nguyễn Thị Hiên (1958-1976)
       -  Bà Magarita Nguyễn Thị Hưởng (1976-1990)
       -  Bà Maria Đinh Thị Lộc (1990-1999)
       -  Bà Maria Mađalena Mai Thị Minh (1999-2002)
       -  Bà Maria Bùi Thị Huệ (2002-2006)
     Những đóng góp của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Vườn Xoài cho giáo xứ : Trong 47 năm hoạt động, hội đã đóng góp xây dựng giáo xứ qua các thời kỳ :

        -  Thời kỳ 1958 – 1982 : Vì lý do khách quan nên nên chỉ còn những buổi cầu nguyện, hát lễ, tổ chức thánh lễ hàng tháng, giúp đỡ các anh chị em đau yếu, học sinh nghèo, tổ chức phúng viếng, dâng lễ, tiến đưa thân nhân hội viên qua đời, công tác vệ sinh thánh đường, xin tiền thau các ngày Chúa nhật, lễ trọng…
        -   Thời kỳ 1982 – 1991 : Mở rộng hoạt động : tổ chức thăm viếng ủy lạo các cha, các tu sỹ ở nông trường, nhà hưu dưỡng, bênh viện, trại tâm thần, trại phong, người khuyết tật, khiếm thị, giúp lớp học bình thường.
        -   Thời kỳ 1992 đén nay có thêm những hoạt động mới :Giúp hàng tháng cho các bà mẹ neo đơn, bệnh tật ; hỗ trợ ơn gọi, các nhà thờ tu sửa, xây dựng ; giúp người nghèo mổ mắt, thiên tai, yểm trợ thí điểm truyền giáo, các giáo lý viên người dân tộc, bệnh nhân HIV… Ngoài ra hội còn thành lập và hoạt động một ca đoàn gồm 25 thành viên, phụ trách hát thánh lễ của Hội, do bà Têrêsa Lị Thị Lý lãnh nhiệm và hai nữ tu Cộng đoàn Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt giúp tập hát.


Bổn mạng Hội CBMCG hạt Tân Định 2013


Lễ tuyên hứa 2013