15/10/2013
2082
Hội Gia Trưởng
Ban Đại diện Cộng đoàn Gia trưởng

Ban đại diện Hội Gia trưởng nhiệm kỳ 2015-2019
Danh sách Ban đại diện
1/Ô.Gioan Nguyễn Văn Tiến, Hội trưởng
2/Ô.Phanxicô Xaviê Trần Liêm Uyển, Hội phó
3/Ô.Luca Nguyễn Văn Nghĩa, Thư ký
4/Ô.Phêrô Nguyễn Thành Long, Thủ quỹ

Ngày thành lập :1988
Bổn mạng : Thánh Gia Thất
Ngày kính lễ : 26/12
Ban đại diện cộng đoàn Gia trưởng

Mục đích
Tạo môi trường và điều kiện cho các Gia trưởng trong giáo xứ thực hiện được việc thánh hóa bản thân và gia đình bằng cầu nguyện, học hỏi và thực hành theo gương Thánh Gia Thất  
Sơ lược
Cộng đoàn Gia trưởng được hình thành vào cuối năm 1988 nhưng chỉ chính thức hoạt động vào ngày 16-04-1989 với Ban điều hành đầu tiên do ông Giuse Nguyễn Duy Thịnh làm Trưởng ban. Các nhiệm kỳ kế tiếp gồm các vị Trưởng ban sau : Ông Gioan Trần Văn Nam, ông Giuse Trương Văn Duyên, ông Giuse Đỗ Văn Khang xuất ngoại cộng đoàn Gia trưởng ở vào tình trạng tạm ngưng hoat động.

Đến năm 1999, cha chánh sứ Phêrô Phan Khắc Từ muốn chấn chỉnh cộng đoàn Gia trưởng nên đã ra quyết định số 011/VP/GX ngày 29/01/1999 thành lập Ban điều hành chung lâm thời gồm gồm 11 thành viên do ông Phêrô Trần Trung Hậu làm trưởng ban. Ban điều hành này cùng nhau soạn bản nội quy gồm 24 điều nằm trong 6 chương, có sự góp ý của các gia trưởng. Bản dự thảo nội quy này được toàn thể Ban điều hành thông qua ngày 22-09-1999 và sau đó được Ban Thường vụ Hội đồng giáo xứ chấp thuận và cha chánh xứ phê duyệt.

Mục đích của Cộng doàn Gia trưởng là tạo môi trường và tạo điều kiện cho các gia trưởng trong giáo xứ thực hiện được việc thánh hóa bản thân và gia đình bằng cầu nguyện, học hỏi và thực hành theo gương Thánh Gia Thất, Đấng bảo trợ  của Cộng đoàn Gia trưởng.

Thành viên của cộng đoàn Gia trưởng là người chồng, người cha trong gia đình. Có hai loại thành viên : hoạt động và tham dự.

Về tổ chức, các Gia trưởng trong khu giáo họp thành nhóm Gia trưởng tại khu giáo. Các nhóm Gia trưởng họp thành cộng đoàn Gia trưởng giáo xứ. Mỗi nhóm Gia trưởng có một Ban điều hành công đoàn Gia trưởng. Ngoài ra, Cộng đoàn Gia trưởng còn hình thành nên một ca đoàn khỏang ba mươi ca viên (hiện nay do ông Gioan Nguyễn Văn Tiến phụ trách). Những sinh hoạt của Cộng đoàn Gia trưởng đều thuộc lãnh vực tinh thần, tu đức và xã hội. Mỗi thứ tư đầu tháng, các Gia trưởng có lễ dành riêng. Hàng năm, vào dịp lễ bổn mạng là Thánh Gia Thất, cộng đoàn Gia trưởng đều tổ chức mừng các đôi hôn phối 25 năm, 50 năm và 60 năm trở lên, trong dịp này các đôi hôn phối được lãnh phép lành do Đức Tổng Giám mục Giáo phận ban tặng.