11/11/2016
564
GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
Ngày thành lập: 1.1.2016
Cha chánh xứ Vincentê Nguyễn Thế Thủ làm linh hướng
Bổn mạng: Lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
Ban điều hành:
1/Ô.Phêrô Nguyễn Thông Quyền, đoàn trưởng
2/Bà Maria Phạm Thanh Thủy,
3/Cô Catarina Đỗ Thị Thủy Tiên
4/Anh Gioan.B Maria Nguyễn Đức Hòa
5/Ô.Giuse Nguyễn Văn Nam

Ban điều hành

Các hội viên Gia đình PTTT giáo xứ