22/07/2015
2413
Ban Khánh tiết
Ban đại diện Ban Khánh tiết nhiệm kỳ 2015-2019

Danh sách Ban đại diện
1/Ô.Luca Nguyễn Văn Nghĩa, Trưởng ban
2/Ô.Giuse Hoàng Minh Hàm, Phó ban
Ban Khánh tiết được thành lập vào tháng 6.2014, do quyết định của cha chánh xứ Vincentê
Mục đích và ý nghĩa:
Các hoạt động của giáo xứ đạt hiệu qua cao ngoài nội dung mang ý nghĩa đạo đức, còn có những hình thức trang trí tạo nên vẻ đẹp, mỹ thuật phù hợp với nghệ thuật thánh. Hiện nay, giáo xứ đã quy tụ những anh em có trình độ về thiết kế và trang trí, nhờ đó hình ảnh ngôi nhà thờ ngày trở nên thanh thoát, mềm mại, không kém vẻ uy nghi cần có của một ngôi giáo đường