15/10/2013
1374
Ban Caritas giáo xứ
HÌNH BAN ĐẠI DIỆN 

Hình Ban đại diện nhiệm kỳ 2015-2019
Danh sách Ban đại diện
1/Bà Maria Phạm Thanh Thủy, Trưởng ban
2/Bà Rosa Cao Thị Thêu, Phó nội vụ
3/Bà Têrêsa Maria Trần Ngọc Anh, Phó ngoại vụ
4/Chị Têrêsa Nguyễn Thị Liên, kế toán
5/Nữ tu Maria Phạm Thị Mai, Tổ cầu nguyện
6/Bà Maria Vũ Thị Cúc, Tổ cứu trợ
7/Bà Anna Đặng Thị Ngọc Cần, Thủ quỹ

Ngày thành lập: 30/10/2011
Bổn mạng: Thánh nữ Matta
Ngày kính lễ : 29/7
Danh sách Ban điều hành
 1/Bà Maria Phạm Thanh Thủy, Trưởng ban
 2/Bà Anna Nguyễn Thị Quảng, phó nội vụ
 3/Ô.Gioan Nguyễn Thành Bảo, phó ngoại vụ
 4/Ô.Gioan Baotixita Nguyễn Trường Sơn, UV phong trào
 5/Cô.Cecilia Dương Thị Mậu, UV đặc trách tiếp nhận quà tặng
 6/Bà.Maria Têrêsa Trần Ngọc Anh, UV cứu trợ
 7/Bà Maria Nguyễn Thị Quỳnh Liên, UV tài chánh
Mục đích:
Ban Caritas giáo xứ được thành lập và hoạt động  theo sự hướng dẫn và chỉ đạo của cha chánh xứ để giúp cho công việc bác ái-xã hội trong giáo xứ 

Nguyên tắc hoạt động

Caritas hoạt động theo những nguyên tắc luân lý Kitô giáo và Giáo huấn xã hội của Hội thánh Công giáo:
-Bảo vệ nhân phẩm và sự sống con người ở mọi nơi và mọi thời 
-Dấn thân hoạt động nhằm giảm thiểu đói nghèo bằng cách chọn lựa ưu tiên phục vụ người nghèo 
-Duy trì sự hiệp nhất trong Gia đình Caritas 
-Cổ võ tình liên đới và cộng tác tại địa phương cũng như quốc tế
-Bảo vệ môi trường sống trong sạch, lành mạnh.


  
 
Bổn Mạng CARITAS 2013  
 

 Bổn Mạng CARITAS 2012