16/10/2013
2150
Hội Dòng Ba Cát Minh

Hình Ban đại diện nhiệm kỳ 2015-2019
Danh sách Ban đại diện
1/Cô Maria Nguyễn Thị Diện, Hội trưởng
2/Bà Tê rê sa Phạm Thị Liên Hương, Hội phó
3/Bà Maria Nguyễn Thị Kim Liên, Thư ký
4/Bà Maria Trần Thị Kim Hồng, Thủ quỹ    
Ngày thành lập :15/7/1980
Bổn mạng :  Đức Mẹ núi Cát Minh
Ngày kính lễ : 16/7
Mục đích :Dấn thân sống Phúc Âm giữa trần gian và trong hiệp thông huynh đệ. Một đời thấm nhuần tinh thần cầu nguyện và chiêm niệm theo gương Đức Trinh Nữ Maria, đồng thời hoạt động Tông Đồ theo gương lành và giáo huấn của các Thánh Dòng Cát Minh.
Danh sách Ban điều hành
1/Bà Maria Nguyễn Thị Diện, hội Trưởng
2/Bà Anna Đỗ Thị Thu, hội phó
3/Bà Têrêsa Phạm Thị Liên Hương, thư ký
4/Bà Maria Mađalêna Nguyễn Thị Thu Hà, thủ quỹ
Sơ lược :
Từ năm 1980 đến nay có 5 lần bầu các Trưởng
   -   1980-1983 : Chị Maria Vũ Thị Bông (cụ Sinh)
   -   1983-1987 : Chị Maria Nguyễn Thị Trực
   -   1987-1991 : Chị Maria Mađalêna Mai Thị Minh
   -   1991-2004 : Chị Maria Nguyễn Thị Chúc
   -   2004-2007 : Chị Maria Nguyễn Thị Diên
Sinh hoạt Dòng Ba Cát Minh :
      Trong giáo xứ : Chầu Thánh Thể, Chúa nhật đầu tháng chầu phép lành, ca đoàn hát lễ ; thăm viếng đọc kinh, dâng lễ cho người qua đời. Yểm trợ công tác xã hội, công tác truyền giáo của giáo xứ: Giúp đỡ người nghèo neo đơn hàng tháng.
      Ngoài giáo xứ : Thăm viếng ủy lạo cho các Cha, Thầy, Sơ già yếu hưu dưỡng ; giúp đỡ trại phong, dưỡng lão, tâm thần, trẻ mồ côi, mù lòa, câm điếc ; Hỗ trợ các nơi xây dựng thánh đường, yểm trợ các điểm truyền giáo, yểm trợ hai trại người già và tàn tật (hơn 2500 cụ). Giúp Ơn Gọi, trẻ em tình thương, trẻ em khuyết tật, trẻ em bụi đời. Hỗ trợ hàng tháng các Cha hưu, chủng viện, tủ thuốc từ thiện và người nghèo neo đơn (nồi súp bệnh viện Phạm Ngọc Thạch…)