16/10/2013
1935
Cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa

Ban đại diện cộng đoàn LCTX nhiệm kỳ 2015-2019
Danh sách Ban đại diện
1/Chị Catarina Đỗ Thị Thủy Tiên, Nhóm trưởng
2/Bà Maria Nguyễn Thị Thịnh, Nhóm phó
3/Bà Matta Ngô Thị Thảo, Thư ký
4/Chị Cecilia Trần Thị Kim Tuyến, Thủ quỹ
Năm thành lập:
Sau lời kêu gọi của Đức Hồng y-Tổng GM Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn về việc thành lập Cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa tại các giáo xứ. Tháng 10/2008 Cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa-giáo xứ Vườn Xoài được chính thức  thành lập
Bổn mạng: Lễ Chúa Ba Ngôi
Ngày kính: theo lịch Phụng vụ của từng năm
Cha linh hướng: Vincentê Nguyễn Thế Thủ-chánh xứ Vườn Xoài
Tổng số thành viên: 150 
Ban Đại diện
1/Bà Têrêsa Trần Thị Lan, Trưởng nhóm
2/Bà Têrêsa Nguyễn Thị Thi, phó nhóm
3/Bà Têrêsa Võ Thị Huế, thủ quỹ
4/Bà Maria Nguyễn Thị Thịnh, thư ký
5/Ô.Gioan Baotixita Nguyễn Đức Hòa, UV bác ái
6/Bà Matta Ngô Thị Thảo, UV Phụng vụ
7/Cô Catarina Đỗ Thị Thủy Tiên
8/Bà Têrêsa Lê Ngọc Thủy, Tĩnh Tâm và hành hương
Hoạt động Phụng vụ
- Hằng ngày, lúc 15g00 toàn thể các thành viên đọc kinh, cầu nguyện với Lòng Thương Xót Chúa
- Thứ Năm đầu tháng tham dự Thánh lễ vào lúc 14g30 và gặp gỡ với cha linh hướng
- Thứ Sáu hằng tuần các thành viên tham dự đi chặng đàng Thánh Giá

Thành lập ca đoàn-Cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa

Hình ảnh hoạt động của Cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa

 

Cha linh hướng và Ban Đại diện Cộng đoàn LTXC

Các thành viên Cộng đoàn LTXC

Ca đoàn Lòng Thương Xót Chúa

Ca trưởng 

Các ca viên ca đoàn LTXC

Giờ Lòng Thương Xót Chúa vào sáng thứ Sáu

Giêsu, con tín thác vào Ngài