17/10/2013
2991
Ban Giáo lý thiếu nhi
Ban Giáo lý Thiếu Nhi giáo xứ Vườn Xoài
 

Ban đại diện Giáo lý thiếu nhi nhiệm kỳ 2015-2019
Danh sách Ban đại diện
1/Anh Martinô Nguyễn Thế Duy, Trưởng ban
2/Chị Maria Phạm Ánh Nguyệt, Phó ban
3/Chị Maira Nguyễn Thị Thanh Tâm, Thư ký
4/Bà Têrêsa Maria Trần Ngọc Anh, Thủ quỹ
5/Bà Maria Nguyễn Thị Xuân Mai, Phụng vụ
Bổn mạng: Thánh Phanxicô Xaviê
Ngày kính          : 3/12
Cha Linh hướng : cha chánh xứ Vincentê Nguyễn Thế Thủ

Ban điều hành
1/Anh Martinô Nguyễn Thế Duy-Đoàn trưởng
2/Chị  Maria Phạm Ánh Nguyệt- Đoàn phó 1
3/Anh Giuse Bùi Cao Việt Thái- Đoàn phó 2  
4/Chị Maria Đỗ Thị Lan Anh-Thư ký
5/Chị Têrêsa Maria Trần Ngọc Anh-Thủ quỹ
Đội ngũ hướng dẫn và đào tạo gồm có:  20 nữ tu các Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, Dòng Đức Bà Đi Viếng, Dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm, Dòng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời và 39 anh chị Huynh Trưởng-Giáo lý viên

Các em thiếu nhi trong giáo xứ học hỏi giáo lý từ khai tâm cho đến Bao đồng-Vào đời vào các ngày thứ năm và Chủ nhật (sau Thánh lễ thiếu nhi)
Thiếu nhi Thánh Thể GX Vườn Xoài học dã ngoại thực tế


 Ban Bí Tích Thêm Sức 2013


Rước lễ 10-6-2012


Ban bí tích Thêm Sức 8-6-2012