14/04/2017
714
Thánh lễ Tiệc Ly
“Có rất nhiều điều nhắc nhở mỗi người tín hữu Kitô giáo trong thánh lễ chiều thứ Năm Tuần Thánh. Quan trọng nhất đó là yêu thương và phục vụ. Qua hành động rửa chân cho các Tông đồ, Chúa Giêsu muốn các học trò của mình hãy sống với tinh thần phục vụ với thái độ khiêm tốn và hy sinh. Đây là bài học rất quý giá cho những người được cho là làm lớn, đứng đầu trong các hội đoàn, giáo xứ và giáo hội. “Hãy yêu thương nhau như chính Thày” và “cứ dấu này người ta nhận ra các con là môn đệ Thày” phải chăng đó là những lời trăng trối, di chúc mà Chúa Giêsu để lại cho nhân loại. Một tình yêu đi đến tận cùng. Đây cũng là điều căn bản nhất của đạo Công Giáo hay còn gọi là đạo yêu thương. “Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thày”, chính việc thiết lập bí tích Thánh Thể của Chúa Giê su là dấu chỉ để các môn đệ và chúng ta hôm nay nhận lãnh sức sống thần linh và thông phần ơn cứu rỗi với Ngài”. Đó là vài tâm tình mà cha chủ tế chia sẻ trong thánh lễ Tiệc ly, được cử hành lúc 19g00, ngày 13.04.2017. Anh chị em giáo dân và quý tu sĩ nam nữ đến hiệp dâng trong thánh lễ rất đông trong cả 3 thánh lễ được cử hành trong buổi chiều này
Ngay sau bài chia sẻ Tin Mừng, nghi thức rửa chân cho các Tông đồ được cha chủ tế chủ sự. 12 vị Tông đồ đại diện cho các Giáo khu, hội đoàn đã được chọn để đại diện cho cộng đoàn tham dự nghi thức.

Kết thúc thánh lễ, toàn thể cộng đoàn đã kiệu trọng thể Thánh Thể Chúa sang Nhà Tạm. Phần Chầu Thánh Thể được diễn ra ngay sau khi cha chủ tế cất Mình Thánh Chúa . Toàn thể cộng đoàn đã sốt sắng quỳ xung quanh Nhà Tạm, biểu lộ lòng tôn kính, yêu mến và dâng lên Ngài những tâm tình riêng tư của mình. 
Giờ Chầu Thánh Thể sẽ tiếp tục kéo dài từ 21g00, thứ Năm (13.04.2017) cho đến 16g00, thứ Sáu (14.04. 2017)

Công bố Lời Chúa

Thánh lễ chiều thứ Năm Tuần Thánh do cha chánh xứ chủ tế

Nghi thức rửa chân cho các Tông đồ

Kiệu Mình Thánh Chúa sang Nhà Tạm

Cất Mình Thánh Chúa

Thờ Lạy Chúa ! uy quyền khả ái...

Các tu sĩ, thành phần dân Chúa tham dự sốt sắng giờ Chầu Thánh Thể
Bài và ảnh: Ban TT giáo xứ