10/04/2017
926
Lễ Lá

“Cái chết của Chúa Giêsu đã đánh động lương tâm của những tâm hồn chai đá, ích kỷ, hẹp hòi và đầy tội lỗi” – Cha chánh xứ Giuse Trần Thanh Công đã chia sẻ với cộng đoàn trong Chúa nhật Lễ Lá lúc 6g30 ngày 09.04.2017. Tham dự Thánh lễ có rất đông anh chị em giáo dân và quý soeur.
Trước khi bước vào Thánh lễ, cha chủ tế Giuse đã cử hành nghi thức làm phép lá bên ngoài nhà thờ. Sau đó, toàn thể cộng đoàn đã sốt sắng rước cha chủ tế với cành lá trên tay tiến vào trong nhà thờ. Phụng vụ Lễ Lá hiện tại hóa ngày Chúa Giêsu vào thành Thánh Giêrusalem, khởi đầu hành trình cứu độ nhân loại. 
Cũng trong Thánh lễ, cha chủ tế và hai vị Thừa Tác viên công bố Lời Chúa đã tường thuật lại bài Thương Khó của Chúa Giêsu. Dù đã 2000 năm nhưng cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu qua Thánh Kinh vẫn gây cảm xúc mạnh mẽ nơi cộng đoàn.
Chia sẻ bài Thương Khó, cha chủ tế đã mời cộng đoàn suy niệm về cuộc đời của Chúa Giêsu. Một cuộc đời rao giảng Tin Mừng với nhiều niềm vui, nỗi buồn, vinh quang và nhục nhã ê chề. Và cuối cùng, Ngài đã chết tủi nhục trên thập tự. Chính cái chết của Ngài đã đánh động lương tâm của những tâm hồn chai đá, ích kỷ, hẹp hòi và đầy tội lỗi. Cái chết của Ngài mang lại ơn cứu độ cho nhân loại. Đây cũng là bài học cho mỗi Kitô hữu về sự chọn lựa đi theo Chúa. Từ đó, chúng ta hãy biết chấp nhận đau khổ, vu khống, thiệt thân để sẵn sàng làm chứng cho Tin Mừng trong đời sống hôm nay.
Thánh lễ khép lại nhưng mở ra một cái nhìn mới của cộng đoàn về hành trình theo Chúa Giêsu: có qua đau khổ mới có ngày vinh quang.
 
 

Nghi thức làm phép Lá 

Đoàn rước Lá

Công bố bài Thương Khó Chúa Giêsu

Chia sẻ Tin Mừng

Cha chánh xứ Giuse, chủ tế thánh lễ
Bài và ảnh: Ban Truyền thông giáo xứ