01/02/2023
289
1/ GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Các học viên sẽ học vào tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu. Giờ học bắt đầu vào lúc 19g00. Lớp học sẽ khai giảng vào tối thứ Hai, ngày 13/2/2023 vào lúc 19g00
Thời gian học: 4 tháng rưỡi
2/ GIÁO LÝ HÔN NHÂN
Các học viên sẽ học vào tối thứ Ba và thứ Năm. Giờ học bắt đầu vào lúc 19g00. Lớp học sẽ khai giảng vào tối thứ Ba, ngày 14/02/2023 vào lúc 19g00
Thời gian học: 2 tháng rưỡi
Khi tham dự các lớp học, các học viên mang theo 1 ảnh 3x4 để làm Giấy chứng nhận. Và trong quá trình học, đề nghị các học viên tuân thủ đúng giờ và nghỉ phải có lý do