06/04/2020
2025
GIỜ LỄ TRỰC TUYẾN TUẦN THÁNH 2020

Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đang sống trong khoảng thời gian rất đặc biệt, của một mùa Chay và Phục Sinh đặc biệt. Việc tham dự thánh lễ thiêng liêng trực tuyến là việc không dễ đối với chúng ta và chẳng đặng đừng. Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ lại quy tụ và quây quần xung quanh bàn tiệc Thánh Thể sớm khi cơn dịch qua đi.

Xin cộng đoàn cầu nguyện liên lỉ và giữ gìn sự an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh. Tránh hết sức những thái độ bất cần và vâng nghe lời Đấng Chủ Chăn Tổng Giáo phận Sài Gòn đã dạy: “vì chúng ta thuộc về một cộng đồng dân tộc và một cộng đồng nhân loại”

Sau đây là giờ lễ trực tuyến trong Tuần Thánh, có những nghi thức vào giờ này năm trước chúng ta cùng nhau thực hiện sốt sắng nhưng năm nay thì không thể, vậy xin cộng đoàn thực hiện cách thiêng liêng tại nhà

- Thứ Hai: thánh lễ trực tuyến lúc: 17g30

- Thứ Ba: thánh lễ trực tuyến lúc: 17g30

- Thứ Tư: thánh lễ trực tuyến lúc: 17g30

- Thứ Năm: thánh lễ tiệc ly trực tuyến lúc: 17g30

- Thứ Sáu: cử hành nghi thức suy tôn Thánh Giá lúc: 17g30

*Thứ Bảy: cử hành lễ Vọng Phục Sinh lúc: 19g00

*Chúa nhật Phục Sinh – Mừng Chúa sống lại: thánh lễ trực tuyến lúc: 6g30 

Xem lễ trực tuyến tại https://www.youtube.com/giaoxuvuonxoai