10/04/2023
666
ĐỔI GIỜ LỄ THỨ BẢY
Kính thưa cộng đoàn, kể từ thứ Bảy, ngày 15/4/2023, giờ lễ sẽ có thay đổi như sau:
- Buổi sáng: 5 giờ
- Buổi tối: 18 giờ ( thay cho 2 lễ 17g30 và 19g00)
Xin cộng đoàn theo dõi và sắp xếp thời gian tham dự thánh lễ
Cám ơn cộng đoàn