09/12/2022
186
Dưới đây là danh sách quý cha phụ trách hội đoàn trong hạt Tân Định. Quý ông bà anh chị em biết để có thể liên lạc, trao đổi các việc liên quan đến Hội đoàn của mình. Hiện nay, có một số Hội đoàn trong hạt chưa có cha phụ trách (linh hướng) bởi một số lý do, điều kiện khác nhau. Và hy vọng khi các sinh hoạt của các Hội đoàn phát triển thì những nhu cầu thiêng liêng sẽ được đáp ứng