15/05/2021
1045
Danh Sách Phó Tế Lãnh chức linh mục ngày 11/06/2021
TÒA TỔNG GIÁM MỤC
180 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(84.28) 3930 3828
E.mail : tgmsaigon@gmail.com
Số 242.3_210512_02
Ngày 12 tháng 05 năm 2021

Kính gởi: Quý Cha Sở, Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh.
Kính cha,
Theo đề nghị của Ban Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse, Đức Tổng Giám mục Giuse quyết định truyền chức linh mục cho 19 thầy phó tế (theo danh sách đính kèm) vào lúc 08 giờ 30 ngày 11/06/2021, Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, tại Nhà thờ Chính Toà, số 1 Công xã Paris, phường Bến Nghé, thành phố Hồ Chí Minh.
Vậy, xin cha vui lòng rao cho anh chị em giáo dân biết để hiệp thông cầu nguyện; và nếu ai biết các thầy có điều gì ngăn trở, cần báo gấp cho Toà Tổng Giám mục hoặc Ban Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse hoặc cho chính cha trước ngày nói trên.
Theo đề nghị của cha Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse, thời gian rao báo cụ thể:
Lần 1 : 16/05/2021 ˗ Chúa nhật Chúa Thăng Thiên;
Lần 2 : 23/05/2021 ˗ Chúa nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống;
Lần 3 : 30/05/2021 ˗ Chúa nhật Chúa Ba Ngôi.

Xin chân thành cám ơn và kính chào cha.
Lm. Tổng Đại Diện
(đã ký với con dấu)
Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN