26/12/2016
529

Vị giám mục đã thay đổi cuộc đời của những người tị nạn ngồi xe lăn