08/04/2020
2464


TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA
Cử hành lúc 16h00 Thứ Sáu, ngày 10 tháng 04 năm 2020 
Tại Giáo xứ Vườn Xoài, Giáo Hạt Tân Định
Xin cộng đoàn Giữ Chay và kiêng thịt.

Thông tin Giáo xứ Vườn Xoài
Địa chỉ: 413 Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, TP.HCM
Điện Thoại: (028) 3846 7616
-----------------------------------------------------------------------------------
✔Website: http://giaoxuvuonxoai.com
✔Youtube: https://www.youtube.com/Giaoxuvuonxoai
✔ Facbook: https://www.facebook.com/giaoxuvuonxoai