26/12/2016
388

Đức Giáo Hoàng với nhân viên Vatican: Hãy giữ gìn phẩm giá, không làm việc bất chính