26/12/2016
390

Đức Giáo Hoàng Phanxico đã đón sinh nhật lần thứ 80 như thế nào?