26/12/2016
295

Đức Giáo Hoàng Phanxico đã đón sinh nhật lần thứ 80 như thế nào?